Územný plán obce LastomírÚzemný plán obce (návrh na prerokovanie od roku 2023)

random blog post Územný plán
SEA_Oznámenie o strategickom dokumente
random blog post Územný plán
A ZaD1 ÚPN-O Lastomír Textová časť n
random blog post Územný plán
B ZaD1 ÚPN-O Lastomír_Záväzná časť_n
random blog post Územný plán
C ZaD1 ÚPN-O Lastomír_Záber pôdy PP a LP_n
random blog post Územný plán
03_Komplexný výkres_Lastomír Z1_n
random blog post Územný plán
04_Doprava_Lastomír Z1_n
random blog post Územný plán
07_Záber PP_Lastomír Z1_n

Územný plán obce (do roku 2023)

random blog post Územný plán
A Textová časť
random blog post Územný plán
B Návrhová záväzná časť
random blog post Územný plán
C Návrh vyhodnotenie
random blog post Územný plán
Príloha 1
random blog post Územný plán
Príloha 2
random blog post Územný plán
Príloha 3
random blog post Územný plán
Príloha 4
random blog post Územný plán
Príloha 5
random blog post Územný plán
Príloha 6
random blog post Územný plán
Príloha 7
random blog post Územný plán
Príloha 8

Archív dokumentov

Archív dokumentov pred dátumom 1.7.2015 nájdete v príslušnej časti starej verzie stránky