BLESKOVÉ SPRÁVY
photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
Stavanie Mája
Obec Lastomír Vás pozýva na STAVANIE MÁJA, ktoré sa uskutoční v pondelok 30.4.2018. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.
■ ■ ■ POZVÁNKA - Stavanie Mája ■ ■ ■
Príhovor k Veľkonočným sviatkom
V prílohe uverejňujeme príhovor starostu obce k Veľkonočným sviatkom.
■ ■ ■ Príhovor starostu obce ■ ■ ■
2% z daní
Obecný futbalový klub Lastomír, občianske združenie v zmysle zákona môže prijímať 2 % z daní a použiť tieto finančné prostriedky na podporu športu. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % už zaplatenej dane pre obč.združenie OFK Lastomír. V prílohe nájdete príslušné tlačivo.
■ ■ ■ Tlačivo 2% ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Výstavba diaľnice
Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje občanov a širokú verejnosť na možnosť pripomienkovania plánovanej stavby Diaľnica D1 Pozdišovce - štátna hranica SR/UA. Bližšie informácie a termíny nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Posúdenie vplyvov - DIAĽNICA ■ ■ ■
Turnaj v stolnom tenise
V závere roka 2017 sa uskutočnil už 8. ročník turnaja v stolnom tenise o Pohár starostu Obce Lastomír. Víťazom v kategórii chlapcov sa stal Kristián Sabovčík, v kategórii dievčat Tamara Miková a medzi dospelými Ivan Adam. Fotografie aj podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť v prílohách.
■ ■ ■ Turnaj - fotogaléria ■ ■ ■ ■ ■ ■ Turnaj - výsledky ■ ■ ■
Výberové konanie
Obec Lastomír uverejňuje výberové konanie pre obsadenie pracovných miest občianskej miestnej hliadky v rámci projektu Rómske hliadky. Podrobnosti a kvalifikačné predpoklady nájdete v podmienkach v prílohe.
■ ■ ■ Výberové konanie - podmienky ■ ■ ■
Komunitný plán
Ďalší z dokumentov, ktoré na posledných Obecných zastupiteľstvách prerokovali a následne schváli poslanci obce, je aj Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2017 - 2021. Celý text dokumentu si môtete prečítať po kliknutí na odkaz. Dlhodobo ho nájdete uverejnený aj v časti Obec - Všeobecné záväzné nariadenia, v príslušnom roku.
■ ■ ■ Komunitný plán ■ ■ ■

WEB 2 technológieSúčasťou novej verzie web stránky sú aj doplnkové WEB2 služby. Jednou z nich je youtube kanál obce Lastomír. Zatiaľ je obsah veľmi chudobný, postupne by sme ho chceli využívať na uverejňovanie videí z obce. Podobne by sme chceli postupne rozšíriť aj heslo Lastomír na wikipédii. Z dôvodu veľkého rozsahu digitalizovaných materiálov obecnej kroniky a obecných fotoalbumov využívame službu Google+. Na stránke je súčasne spustená analytika prístupov, takže budeme môcť presne analyzovať tieto údaje, aby sme vedeli stránku ešte viac prispôsobiť potrebám užívateľov a zistiť počet prístupov na stránku. Na stránke nájdete aj google kalendár, ktorý je verejný a môžete si ho pridať do svojho smartfónu. Budete tak vidieť priamo vo svojom mobile termíny vývozu smetia, separovaný zber, futbalové zápasy a iné dôležité akcie v obci. (Postup nájdete na internete. Hľadajte "ako pridať verejný kalendár").
Video

nahlad youtube
WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner