Jednota dôchodcov


Najaktívnejším občianským združením v našej obci je Jednota dochôdcov. Občianské združenie pôsobí na celom Slovensku. Vzniklo v roku 1990 s cieľom združovať občanov staršieho veku, bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. V našej obci patrí medzi najpočetnejšie a celoročne najaktívnejšie organizácie. Tradičné sú výlety organizované v spolupráci s Obecným úradom po celom Slovensku aj do blízkeho zahraničia. Každoročne Jednota organizuje aj podujatie v rámci mesiaca Úcty k starším. Minimálne jedno družstvo reprezentuje aj v súťaži vo varení guľáša.


Výbor jednoty dôchodcov


  • Pavol Čižmár (predseda)
  • Zuzana Frigová (podpredsedníčka)
  • Emília Balážová
  • Darina Valušková
  • Milka Paulovčíková
  • Mária Forinová
  • Michal Ketcem
  • Michal Jenčík
  • Ján Tirpák

Slovenský zväz telesne postihnutých


Podobne zameraným občianskym združením je aj Slovenský zväz telesne postihnutých. Mnoho akcií organizujú obe združenia spoločne, či už sú to výlety alebo kultúrne akcie v obci.