KULTÚRA V OBCI


Kultúra v obci kedysi aj dnes súvisela najmä s našími školami. Učitelia spolu so žiakmi v minulosti každoročne pripravili divadelné predstavenie. Aj dnes pripravujú deti zo základnej a materskej školy vianočné predstavenie. Obec pre deti pripravuje akciu na Mikuláša. Tradíciou sa už stáva aj country bál. Viac spoločenskou ako kultúrnou udalosťou je aj súťaž vo varení guľáša, ktorá je každoročne v letných mesiacoch v areáli našej základnej školy. Pri rôznych príležitostiach sa konajú v obci aj vystúpenia folklórnych skupín a súborov. V obci sme za posledné roky privítali Kandráčovcov, Sľuk, Zemplín, Železiar a mnohých iných.

Aj napriek tomu sa obci podarilo uskutočniť niekoľko projektov, ktoré pomohli zlepšiť prostredie a vybavenie obce.


Školské akcie
Každoročne základná aj materská škola pripravia viacero programov so svojimi žiakmi. Väčšinou sú to vianočné besiedky, program na Mikuláša, vystúpenia pri príležitosti Dňa matiek. Vianočná besiedka sa koná v priestoroch kultúrneho domu a teší sa veľkej účasti obecenstva. Zaujímavý je aj príchod Mikuláša do obce, ktorý je spojený s krátkym kultúrnym programom detičiek z našej materskej školy. Mikuláš si pre deti každý rok prichystá okrem sladkostí aj nejaké prekvapenie. Naposledy bol napríklad taký zaneprázdnený, že "pristál" iba na streche kultúrneho domu. Malým nedočkavcom spustil vrece sladkostí a už sa ponáhľal za ďalšími deťmi na celom svete :)
Foto

Vystúpenia v kultúrnom dome
Každý rok sa v našej obci uskutoční minimálne jedno vystúpenie folklórnych súborov alebo folklórnych skupín. V posledných rokoch sme u nás privítali Kandráčovcov, Sľuk, Zemplín, Železiar a mnohých iných. Vystúpenie sú pre občanov bezplatné a sála kultúrneho domu je vždy zaplnená. Pre vystúpenie boli zrekonštruované aj priestory za javiskom, aby poskytli účinkujúcim všetko potrebné pre ich vystúpenie.
Foto

Country bál
Podujatie s niekoľkoročnou tradíciou sa uskutočňuje v čase fašiangov, zvyčajne v januári. Aj keď ide o súkromnú akciu, teda nie je to akcia obce, zúčastňuje sa na nej mnoho Lastomírčanov.
Foto

Súťaž vo varení guľáša
V letných mesiacoch v areáli našej základnej školy, v peknom prostredí parku organizuje obec súťaž vo varení guľáša. Aj táto súťaž má už niekoľkoročnú tradíciu. Je spojená s ochutnávkou. K dobrej nálade prispievajú aj vystúpenie floklórnych skupín.
Foto