ARCHÍV SPRÁV


ARCHÍV SPRÁV 2024


Voľby do EP
V prílohe uverejňujeme kontaktný email pre voľby do Európskeho parlamentu.
■ ■ ■ Oznam ■ ■ ■
Výsledok volieb
V prílohe uverejňujeme zápisnicu okrskovej volebnej komisie z prvého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky v našej obci.
■ ■ ■ Zápisnica ■ ■ ■
Výberové konanie
Obec Lastomír ako zriaďovateľ Základnej školy Lastomír vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľky/riaditeľa ZŠ. Bližšie podrobnosti a podmienky nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Výberové konanie ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Oznam k voľbám
V prílohe uverejňujeme Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu.
■ ■ ■ Oznam - príloha ■ ■ ■
Nakladanie s odpadom v roku 2023
Na základe vyhlášky MŽP SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti obec Lastomír zverejňuje ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2023.
■ ■ ■ Oznámenie ■ ■ ■
Výberové konanie
Obec Lastomír zverejňuje v prílohe podrobnosti k výberovému konaniu na miesto pracovníka miestnych občianskych a preventívnych služieb.
■ ■ ■ Oznam - príloha ■ ■ ■
Oznam k voľbám
Obec Lastomír zverejňuje v prílohe emailovú adresu na elektronické doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky.
■ ■ ■ Oznam - príloha ■ ■ ■

ARCHÍV SPRÁV 2023


Oznámenie
V prílohe uverejňujeme oznam o mieste a čase konania prezidentských volieb v roku 2024.

■ ■ ■ Prezidentské voľby 2024 ■ ■ ■
Parlamentné voľby 2023
V prílohe uverejňujeme zápisnicu okrskovej volebnej komisie k predčasným parlamentným voľbám 2023. Môžete sa podrobne pozrieť ako volili Lastomírčania.
■ ■ ■ Zápisnica ■ ■ ■
Pozvánka
Obecný úrad v Lastomíre Vás pozýva na X. ročník súťaže vo varení guláša, ktorá sa uskutoční 12. augusta 2023. Bližšie informácie nájdete v priloženom plagáte.
■ ■ ■ Plagát ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Oznam k parlamentným voľbám 2023
V prílohe uverejňujeme oznam k parlamentným voľbám 2023. Nájdete v ňom emailovú adresu určenú pre oznamovanie delegátov a náhradníkov do volebnej komisie aj vydávanie žiadosti o volebný preukaz.
■ ■ ■ Voľby - delegovanie a volebné preukazy ■ ■ ■
Prerušenie dodávky elektrickej energie
Na základe informácie od VSD informujeme občanov, že od 22.06.2023 08:00 do 22.06.2023 16:00 bude v našej obci prerušená dodávky elektrickej energie. Bližšie informácie nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Odstávka elektrickej energie ■ ■ ■
Oznámenie o prerokovaní
Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č. 1 spoločného územného plánu obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce, Šamudovce pre k.ú. obce Lastomír, ktoré sa uskutoční v lehote od 15.06.2023 do 17.07.2023. Bližšie informácie o oznámení nájdete v prílohe a materiály k predkladanému územnému plánu na podstránke vzn.html (úplne dole) aj na novo vytvorenej podstránke pre územný plán.

■ ■ ■ Zmena územného plánu ■ ■ ■
Výberové konanie
Obec Lastomír ako zriaďovateľ Materskej školy Lastomír vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy. Bližšie podrobnosti nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Výberové konanie ■ ■ ■
Sčítanie 2023
V roku 2022 sa po desiatich rokoch uskutočnilo celoslovenské sčítanie. Kedysi to bolo iba sčítanie obyvateľstva, teraz sa zisťujú aj mnohé iné štatistické ukazovatele. Kto si pamätá tak v minulosti po boli položky ako počet televízorov, rádii ale aj počet kusov hospodárskych zvierat. Dnes sú položky v štatistike úplné iné. Výsledok v obci Lastomír si môžete prečítať v prílohe.

■ ■ ■ Sčítanie 2022 ■ ■ ■
Kalendár zberu odpadov
V prílohe uverejňujeme kalendár zberu komunálneho aj separovaného odpadu pre kalendárny rok 2023.

■ ■ ■ Kalendár zberu odpadu ■ ■ ■
Sčítanie ľudu 1930
Portál Slovakiana, ktorý publikuje zdigitalizované objekty kultúrneho dedičstva publikoval vyše 600 000 hárkov zo sčítania ľudu 1930. Je medzi nimi aj sčítací hárok z našej obce. Môžete si pozrieť aké ste mali v roku 1930 číslo domu, kto bol vlastníkom domu, koľko ľudí v dome bývalo. V hárku nájdete aj židovských obyvateľov obce, majetok cirkvi, statkárov Szemerovcov, ktorí bývali v kaštieli v dnešnej škole. Nemenej zaujímavé sú aj zmeny priezvisk, ktoré sčítací komisár zaznamenal. Napríklad z jednej vetvy početnej rodiny Šaro sa stali Babinčákovci, či ako sa otec volal s pôvodným priezviskom a prídomkom, ale syn už iba s novým priezviskom. Ak je hárok úplný, tak v Lastomíre bolo 92 domov a 409 obyvateľov. Podľa hárku by sa dalo určiť aj ktoré domy boli na začiatkoch a koncoch ulíc.

■ ■ ■ Sčítanie ľudu 1930 ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+

ARCHÍV SPRÁV 2022


Pozvánka na Mikuláša
Pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom 5. decembra o 16:30 pred kultúrnym domom. Podrobnosti v prílohe.

■ ■ ■ Leták ■ ■ ■
Slávnostné ustanovujúce zastupiteľstvo
Pozývame občanov na slávnostné ustanovujúce obecné zastupiteľstvo obce Lastomír, ktoré sa uskutoční 28.11.2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome. Programom slávnostného zastupiteľstva bude okrem iných bodov aj zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Referendum
Obec Lastomír oznamuje emailovu adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre REFERENDUM, ktoré sa bude konať 21.januára 2023 ocu.lastomir@minet.sk.
Výsledky volieb
V prílohe uverejňujeme zápisnicu miestnej volebnej komisie v obci Lastomír s oficálnymi výsledkami volieb do obecnej samosprávy. Novým starostom obce bude Ing. Štefan Bubeňko. Poslancami budú: Mgr. Ján Palkoci, MUDr. Marián Jenčík, Ing. Vladimír Balog, Radoslav Bárta, MUDr. Darina Tomková, Ján Mižík, Ing. Ladislav Zásadný, PhDr. Tomáš Červeňák a Jakub Bajužík.
■ ■ ■ Zápisnica - výsledky volieb ■ ■ ■
Oznam k voľbám
V súlade so zákonom SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obec Lastomír zverejňuje telefonický kontakt na zapisovateľku MVK Lastomír - tel.č. 0907913668 na podávanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania v mieste trvalého pobytu. Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v pracovných dňoch v úradných hodinách od 24.10.2022 do 28.10.2022 do 12,00 hod. Oprávneným voličom špeciálneho hlasovania je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách dňa 29.10.2022 a ktorá má ku dňu spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu verejného zdravia pre ochorením COVID-19, ako aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti s oprávneným voličom.

Zoznam kandidátov
V prílohách uverejňujeme zoznam kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a zoznam kandidátov na starostu obce pre volľby do Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v októbri 2022..
■ ■ ■ Kandidátka poslanci■ ■ ■ ■ ■ ■ Kandidátka starostovia■ ■ ■
Voľby 2022
V prílohách uverejňujeme prvé informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2022. Určenie volebného obvodu, určenie počtu poslancov, oznámenie zapisovateľky volebnej komisie, kontakt pre nahlásenie člena a náhradníka volebnej komisie, oznamenie o rozsahu výkonu starostu a oznámenie o určení počtu obyvateľov..
■ ■ ■ príloha 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ príloha 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ príloha 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ príloha 4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ príloha 5 ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
OBCE A MESTÁ ZEMPLÍNA - KRÍZA V SAMOSPRÁVE
Cieľom iniciatívy OBCE A MESTÁ ZEMPLÍNA je riešiť všetky problémy a regionálne rozdiely, ktoré máme na Zemplíne spoločné už niekoľko rokov. Práve teraz sme identifikovali 9 hlavných ekonomických problémov, ktoré majú až likvidačný charakter. Cieľom kampane je vysvetlenie reálnych dopadov na obce a mestá, resp. ich obyvateľov. Dopady, ktoré sme identifikovali, zasiahnu každú obec a mesto bez rozdielu veľkosti. K naplneniu cieľa – vyriešenia KRÍZY V SAMOSPRÁVE potrebujeme jednotu všetkých ZEMPLÍNSKYCH OBCÍ A MIEST, lebo nevidíme reálnu šancu ako tieto problémy riešiť individuálne alebo spoliehať sa na to, že to vyrieši niekto za nás.

■ ■ ■ Príloha 1 ■ ■ ■
■ ■ ■ Príloha 2 ■ ■ ■
■ ■ ■ Príloha 3 ■ ■ ■
Pomoc Ukrajine
V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine Vám dávame do pozornosti, že Košický samosprávny kraj ako subjekt krízového riadenia zriadil webovú stránku https://ukrajinaksk.sk/, kde nájdete všetky potrebné informácie ohľadom pomoci občanom z Ukrajiny. Dávame do pozornosti, že na tejto webovej stránke môžu občania zaregistrovať ubytovania na súkromí, ktoré by radi nezištne poskytli a podali tak pomocnú ruku pre občanov z Ukrajiny, ktorí kvôli vojnovému konfliktu museli opustiť svoje domovy.
■ ■ ■ Pomoc Ukrajine ■ ■ ■
Zákaz zakladania ohňa
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v prírodnom prostredí, na lesných a polnohospodárskych pozemkoch od 25. marca 2022 o 12:00 hod. do odvolania.
■ ■ ■ Celá správa ■ ■ ■
Nakladanie s odpadom v roku 2021
Na základe vyhlášky MŽP SR 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p obec Lastomír zverejňuje ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2021.
■ ■ ■ Príloha ■ ■ ■
Záhradné kompostovanie
S čím najčastejšie zápasia občania pri kompostovaní? Odpovede ponúka OZ Priatelia Zeme na základe dlhoročných skúseností a stoviek prednášok o kompostovaní po celom Slovensku. Po kliknutí na link si môžete prečítať praktické rady ako vytvoriť čo najlepší kompost v svojej záhrade a dodať tak pôde potrebné živiny.
■ ■ ■ Ako vytvoriť kvalitný kompost ■ ■ ■
Nová služba
V utorok 15.marca 2022, začína v našej obci rozvoz pečiva „Pekáreň ONDO“ zo Strážskeho. Firma ponúka široký sortiment pečiva a pekárenských výrobkov. Rozvoz sa bude realizovať každý utorok, štvrtok a sobotu cca o 7.30 hod. Pre porovnanie vyskúšajte pre nás novú konkurenčnú firmu, ktorá ponúka nižšie ceny pečiva.
■ ■ ■ Katalóg pečiva ■ ■ ■
Pomoc Ukrajine
Na mimoriadnom obecnom zastupiteľstve dňa 3.3.2022 starosta a poslanci diskutovali o pomoci pre vojnou zasiahnutú Ukrajinu a utečencov. Obec bude svoje aktivity koordinovať so ZMOSom aj církvami v obci. Ako prvú formu pomoci odhlasovalo Obecné zastupiteľstvo aj finančný príspevok na transparentný účet ZMOSu. V obci sme zároveň už pomohli aj prvým utečencom, ktorí našli pomoc na kalvínskej fare a v zborovom dome. Odsúhlasilo sa aj poskytnutie stravy zo školskej jedálne, ak to bude potrebné. Ak máte záujem pomôcť individuálnym ubytovaním, informácie nájdete na www.pomocpreukrajinu.sk.
Lastomír
starobylá obec
+
Prerušenia dodávok elektrickej energie
V priebehu marca VSE oznámili obci tri prerušenia dodávok elektrickej energie. Prvé bude 10.03.2022, druhé 23.03.2022 a posledné 31.03.2022. Bližšie informácie o časoch, prípadne ktorých domov či ulíc sa prerušenie dodávok týka, nájdete v prílohách.

■ ■ ■ Prerušenie dodávok elektriny 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Prerušenie dodávok elektriny 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Prerušenie dodávok elektriny 3 ■ ■ ■

Podiel separovaného odpadu
Obec Lastomír oznamuje, že v roku 2021 bol dosiahnutý 51,69% podiel separovaného odpadu.
Prispejte nápadom
Mesto Michalovce a priľahlé dediny tvoria Mestskú funkčnú oblasť. Pre takéto oblasti budú poskytované finančné prostriedky vo forme grantov na ich rozvoj. Ak máte nápad pokojne napíšte, čo by podľa Vás pomohlo rozvoju najbližšieho regiónu. Stačí vyplniť formulár na stránke michalovce.sk. Bližšie informácie nájdete aj v priloženej tlačovej správe.
■ ■ ■ Tlačová správa MFO ■ ■ ■
Ďalšia možnosť očkovania v obci
Minulú nedeľu využilo možnosť zaočkovania 24 obyvateľov. Tentokrát sa očkovanie proti Covidu 19 uskutoční v sobotu 29.01.2022 od 09:00 do 10:00 hod. na Obecnom úrade. Na očkovanie môžu prísť záujemcovia o prvú, druhú aj tretiu dávku. Očkovanie je BEZ REGISTRÁCIE vakcínou od firmy Pfizer-Biontech. Na očkovanie si so sebou doneste Občiansky preukaz a preukaz poistenca. Využijte túto možnosť a nebudete musieť čakať v očkovacích centrách. Buďme zodpovední..."

ARCHÍV SPRÁV 2021


Očkovanie v obci
V nedeľu 16.01.2022 sa v našej obci uskutoční očkovanie proti Covidu 19. Očkovanie bude prebiehať na Obecnom úrade od 09:00 do 10:30 hod. Na očkovanie môžu prísť záujemcovia o prvú, druhú aj tretiu dávku. Očkovanie je BEZ REGISTRÁCIE vakcínou od firmy Pfizer-Biontech. Na očkovanie si so sebou doneste Občiansky preukaz a preukaz poistenca. Využijte túto možnosť a nebudete musieť čakať v očkovacích centrách. Budme zodpovední..."
Triedenie odpadu
Položili ste si niekedy otázku za čo vlastne platíte v poplatku/miestnej dani za odvoz odpadu? Spoločnosti Encvipack vytvorila pre občanov leták s prehľadnými informáciami. Pre jeho zobrazenie kliknite na link.
■ ■ ■ Plagát ■ ■ ■
Mobilné očkovacie centrum
KSK na základe nášho predbežného prieskumu k poskytnutiu mobilnej očkovacej jednotky na COVID – 19, stanovil termín očkovania v Lastomíre na pondelok 28.júna 2021 od 15:40 hod. Očkovanie sa bude realizovať vakcínou Pfizer/BioNTech. Podľa odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR je očkovanie určené pre všetky dospelé osoby bez vekového obmedzenia. V prípade záujmu o očkovanie osoby mladšej ako 18 rokov sa bude musieť dieťa dostaviť v sprievode aspoň jedného zákonného zástupcu. Každý záujemca o očkovanie sa musí prísť zaregistrovať na OcU, dnes t.j.23.6.2021 do 16:30 hod, resp. zajtra t. j. 24.6.2021 do 16:00 hod. Doneste si OP a kartičku poistenca.
Lastomír
starobylá obec
+
Michalovce a okolie z neba
Prinášame vám možnosť pozrieť sa na celý región z vtáčej perspektívy. Jedinečnú príležitosť ponúka online kniha Michalovce a okolie z neba. Stačí kliknúť na link a môžete začať listovať.
■ ■ ■ Michalovce a okolie z neba ■ ■ ■
PRAVIDELNÉ antigénové testovanie
Obec Lastomír v snahe výjsť v ústrety svojim obyvateľom začne od tohto týždňa organizovať pravidelné antigénové testovanie. Bude realizované každý štvrtok od 14:00 do 18:00 v našom kultúrnom dome. Prvé pravidelné testovanie sa uskutoční už najbližší štvrtok 1.4.2021.
Výsledky antigénového testovania
V sobotu 27.03.2021 sa uskutočnilo ďalšie antigénové testovanie pre obyvateľov obce. Celkovo sa zúčastnilo 77 osôb s výsledkom 0 pozitívnych. Dodržiavajme aj naďalej všetky protiepidemiologické opatrenia, aby sme takéto výborné výsledky mohli oznamovať stále.
Antigénové testovanie + výsledky
Vzhľadom na zvýšený počet pozitívnych prípadov na ochorenie COVID19 sa obec rozhodla zorganizovať testovanie antigénovými testami a ponúknuť obyvateľom možnosť otestovať sa priamo v obci. Testovanie sa uskutoční vo štvrtok 18. marca 2021 od 13:00 - 18:00 v kultúrnom dome.
VÝSLEDKY: 68 testovaných, 1 pozitívny. Ďalšie testovanie v obci je predbežne plánované na sobotu 27. marca 2021 od 8:00 - do 13:00 hod.
Obmedzená prevádzka Obecného úradu
Z dôvodu karanténnych opatrení bude Obecný úrad zatvorený do 20.03.2021. Zároveň prosíme všetkých obyvateľov obce o maximálne dodržiavanie proti epidemiologických opatrení.
Výstavba chodníkov
Po dlhom niekoľkoročnom úsilí sa nám podarilo uspieť s projektom na výstavbu chodníkov. Pre projekt s názvom Výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov pre MRK v obci Lastomír, sa nám podarilo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje získať nenávratný finančný príspevok 140 596,35 EUR. V prílohe si môžete pozrieť plagát pre publicitu projektu aj hlavné informácie o projekte.
■ ■ ■ Plagát ■ ■ ■ ■ ■ ■ Informácie ■ ■ ■
Prvý online prenos a nový Facebook
Tak to máme za sebou. Tentokrát s názvom celoplošný skríning. Veľké poďakovanie opäť patrí najmä odberovému tímu. Novinkou bol online live prenos zo situácie pred odberovým miestom. Z iniciatívy starostu obce Ľ. Šipoša expresnú dodávku a montáž kamery realizovala firma Micomp. O technickú stránku prenosu sa postaral J. Palkoci. Vedľajším efektom bolo vytvorenie komunitnej obecnej stránky na Facebooku, aby bol bôbec prenos možný. Najdôležitejší bol ale výborný výsledo - 387 testovaných, 0 pozitívnych.
■ ■ ■ Prvý živý online prenos ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Celoplošný skríning v obci
Miesto testovania: Kultúrny dom
Dátum testovania: sobota 23.01.2021
Čas testovania: 08:00 hod – 17:00 hod s obedňajšou prestávkou

Testujú sa občania od 15 rokov. K testovaniu je potrebné doniesť: občiansky preukaz, kartičku poistenca. Pri registrácii je potrebné nahlásiť svoje telefónne číslo mobilu alebo pevnej linky. Počet čakajúcich pred odberovým miestom si budete môcť skontrolovať prostredníctvom prenosu z kamery aj na tejto web stránke.
Sčítanie 2021
Rok 2021 bude aj rokom celoštátneho ščítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvotné informácie k nemu uverejňujeme v prílohe. Všetky informácie nájdete aj na internetovej stránke www.scitanie.sk.
■ ■ ■ Sčítanie ■ ■ ■
Výberové konanie
Obec Lastomír vyhlasuje výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce. Bližšie informácie sú v prílohe.
■ ■ ■ Výberové konanie ■ ■ ■
Výzva RÚVZ
Výzva regionálnej hygieničky na ochranu zdravia ľudí v jednotlivých mestách a obciach v okrese Michalovce a Sobrance.
■ ■ ■ Výzva RÚVZ ■ ■ ■

ARCHÍV SPRÁV 2020


Prvý sneh
V noci z 27.11.2020 na 28.11.2020 v našej obci napadol prvý sneh. Zdá sa, že globálne otepľovanie je nezadržateľné. V minulosti zvyčajne prvý sneh napadol začiatkom nevembra. Keďže tento pohľad môže byť čoraz zriedkavejší a vzácnejší, rozhodli sme sa uverejniť galériu celej zasneženej dediny. Pozrite si ako vyzerá celý Lastomír zhora, zasnežený prvým popraškom snehu.
■ ■ ■ Prvý sneh 2020 ■ ■ ■
Výsledky celoplošného testovania
Po dvoch celoplošných testovaniach sme dosiahli v našej obci skvelé výsledky. Pri druhom testovaní bolo v sobotu otestovaných 474 ľudí s jedným pozitívnym výsledkom, z toho 101 bolo cudzích ľudí. V nedeľu 245 testovaných, 30 cudzích, 0 pozitívnych. Celkovo za víkend 719/139/1. V rámci prvého kolo bolo otestovaných 750, z toho 150 cudzích, 2 cudzí pozitívni. V sobotu stihol odberný tím otestovať 600 a v neďeľu 150 obyvateľov.
Poďakovanie
Aj v našej obci máme za sebou celoplošné testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID19. Počas oboch dní testovania boli výsledky obyvateľov obce výborné. Veríme, že aj naďalej sa budeme správať zodpovedne a zostane to takto aj v ďalších neľahkých týždňoch a mesiacoch. Testovací tím tvorili Jakub Bajužík, Tamara Miková, Alexandra Polláková, Miloš Uhrín a Vladimír Sikorai. Z polície bol prvý deň Jozef Bali-Hudák a druhý deň Matúš Bubenko. Veliteľom odberového miesta bol Martin Čačko. Všetci sú Lastomírčania. Patrí im jedno VEĽKĚ POĎAKOVANIE. ĎAKUJEME.
■ ■ ■ Celoplošné testovanie ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Celoplošné testovanie
V dňoch 30.10.2020 a 1.11.2020 sa aj v našej obci na základe nariadenia vlády SR uskutoční celoplošné testovanie antigénovými testami na Covid-19. V prílohe nájdete leták vysvetľujúci postup v našej obci. Ďalší link vám zobrazí inštruktážne video ako bude testovanie prebiehať.
■ ■ ■ Leták - testovanie ■ ■ ■ ■ ■ ■ Video - postup na odbernom mieste ■ ■ ■
Zákaz vychádzania
Od soboty 24.10.2020 na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky platí v rámci núdzového stavu aj zákaz vychádzania. V prílohe nájdete celé znenie uznesenia vlády SR.
■ ■ ■ Zákaz vychádzania ■ ■ ■
Čas spomienok či sviatok odpadu?
Onedlho si opäť pripomenieme Sviatok všetkých svätých a po ňom Sviatok všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky, ktoré sú tradíciou nielen na Slovensku. Začiatok novembra je u nás spájaný so spomienkami na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Svoju úctu a to, že nám chýbajú, sme si zvykli prejavovať vyzdobením miest ich posledného odpočinku. Obchody sú celé týždne pred sviatkami preplnené umelými kyticami a kahancami. Zamysleli sme sa niekedy, či naozaj potrebujú naši blízki až takúto umelú „parádu“?
■ ■ ■ Čítajte viac ■ ■ ■
Cyklotúra
Regionálne združenie Laborecká niva zorganizovalo dňa 15.9.2020 cyklotúru.Štart a cieľ bol v Budkovciach.Trasa prechádzala cez Lastomír, kde ich starosta privítal pred obecným úradom. Po malom občerstvení sa pripojili aj naši občania a cyklotúra pokračovala cez Krásnovce, Žbince, Hatalov a Dúbravku. V cieli účastníkov čakal chutný guláš.
■ ■ ■ Cyklotúra ■ ■ ■
Výzva obyvateľom obce
Vyzývame všetkých občanov k maximálnej ohľaduplnosti a dodržiavaniu nariadených epidemiologických opatrení. Nákaza Covid-19 sa už objavila aj v našej obci. Prosíme všetkých, aby boli opatrní, nosili rúška, dodržiavali odstupy, neorganizovali väčšie spoločné oslavy a stretnutia. V obci žije veľké percento starších obyvateľov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou. Buďme opatrní najmä v obchodoch, pri stretnutiach, aby sa z našej obce nestalo ďalšie ohnisko nákazy, tak ako sa to stalo už v niekoľkých dedinách v našom regióne.
■ ■ ■ opatrenia COVID ■ ■ ■
Pozvánka na cyklotúru
Občianske združenie Medzi riekami v spolupráci s občianským združením LaVieNa pozývajú na cyklotúru v blízkom okolí, ktorá sa uskutoční 15. septembra 2020. Trasa cyklotúry bude viesť aj cez obec Lastomír. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.
■ ■ ■ Pozvánka ■ ■ ■
Výberové konanie
Uverejňujeme oznámenie o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pracovnej pozície pedagogický asistent v Základnej škole, Lastomír 144. Bližšie informácie nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Výberové konanie - info ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Ničivá búrka
Dňa 7. júna 2020 približne o 21:15 sa v našej obci spustila prietrž mračien sprevádzaná veľkým krupobitím. Trvala iba približne 15 minút, ale napáchala veľké škody v záhradách a zničila dozrievajúce ovocie. Najväčšie krúpy mali veľkosť pingpongovej loptičky. Po 15. minútach boli mnohé miesta pokryté súvislou vrstvou laďových krúp. Pozrieť si to môžete vo fotogalérii alebo aj v reportáži TV Markíza. (čas - 1:43)
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■ ■ ■ ■ Reportáž TV Markíza ■ ■ ■
Epidemiologické opatrenia
Od 3. júna 2020 nadobúdajú účinnosť nové epidemiologické opatrenia. V prílohe 1 si môžete prečítať celú sériu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, zasahujúcu mnohé oblasti bežného života. Príloha 2 obsahuje aktuálne usmernenie ohľadom nosenia rúšok. Príloha 3 obsahuje postup pri prevádzke zotavovacích podujatí.
■ ■ ■ Opatrenie 1 ■ ■ ■
■ ■ ■ Opatrenie 2 ■ ■ ■
■ ■ ■ Opatrenie 3 ■ ■ ■
Gratulácia
Dňa 21.mája 2020 sa ďalšou 90-ničkou v našej obci stala pani Anna Zásadná. Životného jubilea, ako sama hovorí, sa dožila v dobrom duševnom zdraví, iba nohy by mohli lepšie poslúchať. Oslávenkyni blahoželal starosta obce a aj touto cestou jej prajeme predovšetkým dobré zdravie.
■ ■ ■ Jubileum - Anna Zásadná ■ ■ ■
Dotácie pre OFK
Slovenský futbalový zväz poskytol nášmu futbalovému klubu dotáciu vo výške 10 000 eur na vybudovanie závlahového systému pre futbalové ihrisko. Zhotoviteľom, na základe výberového konania najnižšej cenovej ponuky bola firma Závlahy s.r.o. zo Žiliny. Celková cena diela je 13 405,20 eur. Sumou 3405,20 eur prispel OFK z dotácie na činnosť v roku 2020.
■ ■ ■ Automatická závlaha ■ ■ ■
Stavanie mája
Napriek mimoriadnej situácií v súvislosti s koronavírusom, bol pri Pamätníku oslobodenia našej obce postavený máj. Tento rok to bolo bez sprievodu a hudby. O vztýčenie mája sa postarali zamestnanci obce.
■ ■ ■ Stavanie mája ■ ■ ■
Rokovanie obecného zastupiteľstva
29. aprila 2020 sa uskutočnilo rokovanie Obecného zastupiteľstva v čase mimoriadnej pandémickej situácie. Rokovalo sa za mimoriadnych hygienických opatrení, vo veľkej sále kultúrneho domu, s veľkými rozostupmi, s rúškami aj v rukaviciach. Už predtým si poslanci, starosta a hlavný kontrolór vyskúšali aj online videokonferenciu, ktorá prebehla bez problémov. Boli sme teda pripravaní aj na takúto formu rokovania, ale nariadenie vlády neumožnilo rokovanie online formou, ak sú v programe majetkové otázky, čo bol aj prípad nášho zastupiteľstva. Prinášame z tohto stretnutia aj zopár fotografií, aby zostali aj v archíve na pamiatku do budúcnosti.
■ ■ ■ Rokovanie OZ v čase pandémie ■ ■ ■
Ďalšie séria opatrení proti šíreniu koronavírusu
Uverejňujeme ďalšie usmernenia v čase mimoriadnej situácie. Usmernenia sú z rôznych oblastí. Usmernenie 1 - Postup pri podavaní žiadosti o PHN a NV a SSD. Usmernenie 2 - Postup starostov pri zistení COVID-19. Usmernenie 3 - Opatrenie pre nosenie rúšok. Usmernenie 4 - Opatrenie schodze štátnych orgánov.
■ ■ ■ Postup pri podavaní žiadosti PHN a NV a SSD_mimoriadna_situacia ■ ■ ■
■ ■ ■ Postup starostov pri zistení COVID-19 ■ ■ ■
■ ■ ■ Opatrenie pre nosenie rúšok ■ ■ ■
■ ■ ■ Opatrenie schodze štátnych orgánov. ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
OZNAM GRÉCKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI
Oznam GRÉCKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI v Lastomíre. Usmernenia ohľadom slávenia Veľkej Noci – PASCHY si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci odkaz.
■ ■ ■ Veľká noc - oznam ■ ■ ■
Ďalšie séria opatrení proti šíreniu koronavírusu
Usmernení a opatrení prichádza v tomto čase obrovské množstvo z mnocých inštitúcii. Uverejňujeme preto už iba linky priamo na externé zdroje. Názov linku priamo informuje o čom je uvedené nariadenie či oznam.
■ ■ ■ ZMOS - koronavírus a pracovné právo ■ ■ ■ ■ ■ ■ Rokovanie zastupiteľstva a karanténa ■ ■ ■ ■ ■ ■ Ministerstvo vnútra - info pre MRK ■ ■ ■ ■ ■ ■ Slovenská pošta ■ ■ ■ ■ ■ ■ K postupu samospráv ■ ■ ■ ■ ■ ■ Možnosti online vzdelávania pre školy ■ ■ ■
Ďalšie opatrenia proti šíreniu koronavírusu
V prílohe uverejňujeme ďalšie dôležité informácie v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Opatrenie na úrovni obce - skrátenie stránkových hodín od 8:00 - 11:00, povinná karanténa po návrate zo zahraničia, opatrenia v oblasti školstva aj list Ministerstva vnútra, ktorým sa odporúča skrátenie úradných hodín.
■ ■ ■ Skrátenie úradných hodín ■ ■ ■ ■ ■ ■ Opatrenia v školstve ■ ■ ■ ■ ■ ■ List Ministerstva vnútra ■ ■ ■
Opatrenia proti šíreniu koronavírusu
V prílohe uverejňujeme informácie v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
■ ■ ■ Opatrenia ■ ■ ■ ■ ■ ■ Vyhláška ■ ■ ■
Veľký objav archeológov
V lete roku 2019 sa v chotári našej obce podarili zaujímavé archeologické objavy. Pri výstavbe prepojovacieho plynovodu medzi Veľkými Kapušanami a Poľskom objavili archeológovia rozsiahly komplex objektov datovaný do 13. - 16. storočia. Článok o objave sme priniesli v poslednom čísle obecných novín. Teraz pridávame aj obrazovú galériu a krátke video. Nájdete ich po klinutí na nasledujúci link. Nachádzajú sa v dolnej časti stránky. Video aj fotogaléria sa zobrazia po kliknutí na názov nad obrázkom.
■ ■ ■ Stredovek v našej obci ■ ■ ■
Výsledky volieb do NR SR
Po kliknutí na link pod správou si môžete pozrieť oficiálne výsledky volieb do NR SR, ktoré sa uskutočnili 29.02.2020. Zároveň si môžete vybrať aj výsledky v akomkoľvek okrsku, teda aj v našej obci. Stačí vybrať kraj, okres a obec.
■ ■ ■ Výsledky volieb v našej obci ■ ■ ■ ■ ■ ■ Výsledky volieb - štatistický úrad ■ ■ ■
Schôdza Jednoty dôchodcov
Dňa 15.2.2020 sa konala VČS ZO JDS Lastomír za rok 2019. Predseda Jednoty dôchodcov Ing. Pavel Čižmár oboznámil prítomných členov s činnosťou a hospodárením základnej organizácie v roku 2019. VČS sa zúčastnili členovia – jubilanti, ktorým predseda organizácie a starosta obce zablahoželali a odovzdali darčeky. Výročnú členskú schôdzu svojim vystúpením spestrila mládežnícka spevácka skupina pri grécko-katolíckej farnosti v Lastomíre a mužská spevácka skupina Parobčaci z Ptičia.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Spoločný zber papiera
V tomto roku výrazne narástli ceny za odvoz skládkovaného odpadu. Jedinou cestou, ako neplatiť oveľa viac ako doteraz, je zvýšiť podiel separovaného zberu. Naša základná škola preto organizuje zber papiera, do ktorého sa môžu zapojiť všetci obyvatelia obce. Viac informácii sa dozviete v priloženom plagáte.
■ ■ ■ Plagát - zber papiera ■ ■ ■
Ďalšia jubilantka
Prvou 90-tničkou v tomto roku v našej obci sa 6.februára stala p. Anna Hudáková. Potešujúce je, že jubileum oslavuje v dobrom zdraví. Pani Hudáková bola dlhoročnou členkou výboru Jednoty dôchodcov v Lastomíre, účastníčkou a organizátorkou mnohých akcií a aktivít usporiadaných Zväzom žien a Jednoty dôchodcov Slovenska v Lastomíre. Sme radi, že aj teraz nechýba na podujatiach, ktoré sa v našej obci konajú. Aj touto cestou prajeme zdravie, radosť a potešenie zo svojich blízkych. Oslávenkyni osobne za jej prácu poďakoval a zablahoželal aj starosta obce.
■ ■ ■ Fotografia ■ ■ ■
2% z daní pre OFK Lastomír
Obecný futbalový klub Lastomír, občianske združenie v zmysle zákona môže prijímať 2 % z daní a použiť tieto finančné prostriedky na podporu športu. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % už zaplatenej dane pre občianske združenie OFK Lastomír. V prílohe nájdete príslušné tlačivo. Údaje o prijímateľovi:
Názov: Obecný futbalový klub Lastomír
Sídlo: Lastomír, 072 37 Lastomír
Právna forma: občianske združenie
IČO: 17150574
Za Vaše rozhodnutie Vám už teraz ďakujeme. Obecný futbalový klub Lastomír
■ ■ ■ Tlačivo ■ ■ ■ ■ ■ ■ Plagát ■ ■ ■
Turnaj - stolný tenis
Dňa 27.decembra 2019 sa uskutočnil už 10.ročník stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce Lastomír. Z prítomných 52 účastníkov sa 31 zapojilo do súťaže. Výsledky: Muži: 1. Kamil Minda st., 2. Milan Lukáč, 3.Kristián Sabovčík. Ženy: 1. Alena Tkáčová, 2. Katarína Sikorai, 3. Anna Zásadná. Mládež: 1. Simona Bubenková, 2. Lukáš Mižík, 3. Saška Bajužíková. Starosta obce víťazom odovzdal poháre, diplomy a vecné ceny. Turnaj sa konal v príjemnej sviatočnej atmosfére. Nechýbalo bohaté pohostenie. Potešila nás aj účasť nášho rodáka Joža Naďa, žijúceho už vyše 30 rokov pod Tatrami.
■ ■ ■ Turnaj - foto ■ ■ ■

ARCHÍV SPRÁV 2019


Turnaj - stolný tenis
Dňa 27.decembra 2019 sa uskutočnil už 10.ročník stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce Lastomír. Z prítomných 52 účastníkov sa 31 zapojilo do súťaže. Výsledky: Muži: 1. Kamil Minda st., 2. Milan Lukáč, 3.Kristián Sabovčík. Ženy: 1. Alena Tkáčová, 2. Katarína Sikorai, 3. Anna Zásadná. Mládež: 1. Simona Bubenková, 2. Lukáš Mižík, 3. Saška Bajužíková. Starosta obce víťazom odovzdal poháre, diplomy a vecné ceny. Turnaj sa konal v príjemnej sviatočnej atmosfére. Nechýbalo bohaté pohostenie. Potešila nás aj účasť nášho rodáka Joža Naďa, žijúceho už vyše 30 rokov pod Tatrami.
■ ■ ■ Turnaj - foto ■ ■ ■
Mikuláš 2019
Tento rok na prekvapenie detí Mikuláša doviezol na vysvietenej „tere sám čert“. Aj keď sa niektoré detičky báli a ušli k rodičom, darček dostalo každé prítomné dieťa. Nechýbala kapustnica, teplý čaj a pre dospelých punč. Tiež sme zvedaví, čím prekvapí Mikuláš na budúci rok.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■ ■ ■ ■ Video ■ ■ ■
Pani Anna Jenčíková 90-tničkou
Dňa 4.decembra sa krásneho životného jubilea – 90 rokov, dožila Anna Jenčíková rod.Bindásová. Počas dlhých rokov hýrila aktivitou. Bola predsedníčkou Slovenského zväzu žien v Lastomíre, neskôr členkou výboru Jednoty dôchodcov v obci. Aj touto cestou prajeme p. Jenčíkovej ešte veľa pevného zdravia a radosti zo svojich blízkych.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Pozvánka
Obec Lastomír Vás pozýva deti na tradičný turnaj v stolnom tenise, ktorý sa uskutoční 27.12.2019 v kultúrnom dome. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.
■ ■ ■ Pozvánka ■ ■ ■
Informácie k voľbám 2020
Obec Lastomír zverejňuje informácie k voľbám do NR SR. V prílohe nájdete informáciu pre voličov a emailovu adresu pre doručovanie všetkých písomností, vrátane delegovania členov a náhradníkov okrskovej komisie.
■ ■ ■ Príloha 1 ■ ■ ■
■ ■ ■ Príloha 2 ■ ■ ■
Oslobodenie obce - spomienka
26.novembra 2019, pri príležitosti 75.výročia oslobodenia našej obce Sovietskou armádou, za účasti žiakov našej ZŠ a MŠ a členov Jednoty dôchodcov sa pri pamätníku oslobodenia uskutočnila slávnosť spojená s kladením vencov. K zúčastneným sa prihovoril starosta obce Ľubomír Šipoš. Okrem iného zdôraznil, že nesmieme dopustiť, aby nastávajúce generácie zabúdali na to, čo si počas 2.svetovej vojny vytrpelo množstvo nevinných ľudí, že nesmieme zabúdať ani na tých, ktorí za našu slobodu položili svoje životy. Je treba si to neustále pripomínať a zabraňovať tomu, aby sa niečo podobné v dejinách zopakovalo. Žiačky našej ZŠ Nela Sikorai a Tatiana Miková zarecitovali básničky. Z knihy „Lastomír 720 rokov v písmach“, ktorej autorom je náš rodák neb. MVDr. Ján Jenčík, prečítala učiteľka ZŠ Dana Rosolová úryvok, v ktorom autor opisuje deň oslobodenia obce. Na záver slávnosti zaspievali deti našej MŠ.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Súťaž vo varení guľáša
S veľkým oneskorením, ale napokon predsa uverejňujeme "zabudnutú" fotogalériu z tradičnej akcie - súťaže vo varení guľáša. Tentokrát sa konala už v závere júna a oproti minulému roku bolo nádherné počasie. Dokazujú to aj fotografie, ktorých autorom je J. Palkoci.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Pozvánka
Obec Lastomír Vás pozýva na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce. Pietny akt sa uskutoční 26.11.2019 o 11.00 hod pri Pamätníku oslobodenia.
■ ■ ■ Pozvánka ■ ■ ■
Stretnutie Jednoty dôchodcov
V októbri – mesiaci úcty k starším, ktorý je oslavou jesene života, Obecný úrad v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Lastomíre zorganizoval stretnutie seniorov v kultúrnom dome. V úvode programu sa starším spoluobčanom prihovoril pán starosta Ľubomír Šipoš a predseda Jednoty dôchodcov Ing. Pavol Čižmár. O veselú atmosféru na posedení sa postarala mládežnícka spevácka skupina pri grécko-katolíckej farnosti v Lastomíre a folklórna skupina Bežovčanki. Všetkým účinkujúcim ďakujeme za skvelé vystúpenie. Na posedení nechýbalo občerstvenie. Milí seniori, prajeme Vám pevné zdravie, veľa elánu a radosti zo života. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite obklopení láskou svojich najbližších.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Nové detské ihriska
V tomto roku sa v obci podarilo vybudovať dve voľnočasové ihriská. Prvé je workoutové ihrisko v priestore za Laborcom. Slúži na fyzické aktivity, posilňovanie a športovanie. Je určené mládeži ale aj dospelým. Druhým je detské ihrisko, určené pre najmenšie deti. Obec ho vybudovala v priestore uličky vedúcej ku katolíckemu kostolu. Financie na obe ihriska pochádzajú z externých grantov a dotácií. Obec plánuje aj v budúcnosti upraviť priestor pri tomto detskom ihrisku a opraviť lavičky.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Vydarený výlet seniorov
Tohtoročný výlet usporiadavaný Obecným úradom pre seniorov mal výbornú odozvu. Výletníci mali tento rok namierené do „Pieninského národného parku“. Ubytovanie bolo zabezpečené v kúpeľoch Smerdžonka v Červenom Kláštore. Počas pobytu výletníci navštívili Nestville Park v Hniezdnom. Mali možnosť vidieť ukážky tradičných ľudových remesiel súvisiacich s liehovarníctvom ako kováčstvo či debnárstvo. Nechýbala ani ochutnávka vyrábanej whisky. Nezabudnuteľný bol určite aj splav Dunajca na pltiach a návšteva skanzenu v Starej Ľubovni. Ľubovniansky skanzen patrí k najmladším na Slovensku. Bol sprístupnený v r.1985 a tvorí ho 25 objektov. Ako vždy, tak aj tento rok si výletníci vychutnali „Lastomírske špeciality“ /hičkoše, guláš, opekačka/ a samozrejme, že nechýbala dobrá nálada o čom svedčia aj nasledujúce fotografie.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
V obci máme ďalšie „90-tničky“
6.septembra 2019 sa dožila 90-tych narodenín pani Mária Tatárová a 18.októbra 2019 pani Zuzana Koščová. Potešujúce je, že obidve sa tohto krásneho životného jubilea dožívajú v dobrom zdraví. Oslávenkyniam bol zablahoželať aj starosta obce a touto cestou prajeme aj my veľa zdravia a radosti v kruhu najbližších.
■ ■ ■ Oslávenkyne ■ ■ ■
Prerušenie dodávok el. energie
VSE oznamuje, že dňa 19.11.2019 od 8:00 - 15:30 hod. bude v našej obci prerušená dodávka elektrickej energie. Čisla domov a bližšie informácie si môžete pozrieť v prílohe.
■ ■ ■ Prerušenie elektriny ■ ■ ■
Vyhlásenie výzvy
OZ Medzi riekami vyhlasuje výzvu určenú pre rozvoj nášho regiónu. Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Bližšie informácie nájdete po kliknutí na link.
■ ■ ■ Link ■ ■ ■
Pozvánka
Obec Lastomír Vás pozýva na tradičnú súťaž vo varení guláša, ktorá sa v tomto roku uskutoční v sobotu 29.6.2019. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.
■ ■ ■ Pozvánka ■ ■ ■
Deň detí
Obec Lastomír zorganizovala v spolupráci so ZŠ Lastomír a MŠ Lastomír akciu ku Dňu detí v krásnom prostredí Lysej hory. Deti sa vyšantili na preliezkach, no najmä v bazéne, z ktorého sme ich nemohli dostať von. Starší a odvážnejší si mohli zaplávať v bio jazierku. Pre dospelých boli k dispozícii bufet a reštaurácia. Nechýbali špekáčiky, nanuky, mufinky a už tradičný guláš. Pitný režim bol taktiež zabezpečený, keďže slniečko riadne pripekalo. Deti dostali kofolu a dospelí pivko. Pre všetky detičky pripravili naše učiteľky stanovištia so zaujímavými súťažami. Po ich splnení dostal každý účastník pečiatku a po absolvovaní stanovíšť získal sladkú odmenu. Aby bolo naozaj veselo, súťažili aj deti proti dospelým. Samozrejme, zvíťazili deti, keďže tento deň patril celý im.
■ ■ ■ Pozvánka ■ ■ ■ ■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Deň matiek
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v stredu 15. mája. Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! My sme sa im poďakovali našim vystúpením, ktoré sme pre ne pripravili a samozrejme kvietkom, ktorý sme im darovali z lásky.
■ ■ ■ Pozvánka ■ ■ ■ ■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Stavenie mája
Každoročne Obec Lastomír v spolupráci so Základou školu organizuje Stavanie mája. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.
■ ■ ■ Pozvánka ■ ■ ■ ■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Výberové konanie
Obec Lastomír, ako zriaďovateľ ZŠ Lastomír vypisuje výberové konanie na pozíciu riditeľky/riaditeľa ZŠ. Bližšie informácie a podmienky nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Príloha ■ ■ ■
Komunitné centrum - vizualizácia
Vo fotogalérii k tomuto príspevku si môžete pozrieť vizualizáciu Komunitného centra, ktorého výstavba bude v najbližšej dobe prebiehať v našej obci. Ide o projekt z Eurofondov a nová budova bude postavená za terajším Klubom dôchodcov.
■ ■ ■ Vizualizácia KC ■ ■ ■
Oznam
V prílohe uverejňujeme oznam o delegovaní členov volebnej komisie k voľbám do Európskeho parlamentu a kontakt pre vydanie voličského preukazu.
■ ■ ■ Oznam - voľby EP ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kontakt - voličský preukaz ■ ■ ■
Kto prišiel, neoľutoval.
V sobotu 16.februára 2019 obecný úrad pripravil I.ročník „Potuliek Lastomírskym chotárom“. Počasie milovníkom turistiky prialo a vyše 30 nadšencov mohlo vyraziť po hrádzi Laborca, zdolať cca 5 km trasu k prístrešku poľovného združenia Jarabica. Turistov cestou upútala nielen príroda, ale aj množstvo odpadu v medzihrádzových priestoroch. Na ceste nechýbali občerstvovacie stanice s teplým čajom ochuteným rumom aj kysnutými koláčmi. Vyvrcholením bolo záverečné posedenie pri guľáši, kde dorazilo aj niekoľko cykloturistov. Deti aj dospelí sa zabavili pri rôznych súťažiach /hula hop, hádzanie lietajúcimi taniermi, hod granátom na cieľ/. Niektorí zvládli aj spiatočnú pešiu túru. Bol to vydarený deň s ktorým spokojnosť vyjadril každý zo zúčastnených. Kto neprišiel môže ľutovať !
■ ■ ■ Foto - prednáška ■ ■ ■
Podiel separovaného zberu
Separovaný zber je jednou z priorít pri ochrane životného prostredia. Podiel separovaného odpadu k netriedenému, bude v budúcich rokoch rozhodujúcim kritériom pre výšku miestnej dane za odpad. V roku 2018 podiel separovaného zberu v našej obci dosiahol 11,54%. V roku 2021 stúpne suma za skládkovanie netriedeného odpadu na 11 až 33€ za tonu. Práve podiel separovaného odpadu určí, či to bude najnižšia alebo najvyššia hranica. Preto bude pre každú obec aj jej občanov dôležité zvyšovať percento triedeného odpadu.
■ ■ ■ Príloha ■ ■ ■
Jednota dôchodcov
Dňa 9.2.2019 sa konala VČS ZO JDS Lastomír za rok 2018. Na schôdzi bolo prítomných 60 členov. Pozvanie prijal zástupca Okresného predsedníctva JDS Michalovce p.Preverčík a starosta obce Lastomír p.Šipoš. Prítomní členovia boli oboznámení s činnosťou základnej organizácie v roku 2018. Ďalej boli oboznámení s hospodárením organizácie v roku 2018 a schválili aktivity ZO na rok 2019. Na VČS sa zúčastnili členovia - jubilanti, ktorým predseda organizácie a starosta obce zablahoželali a odovzdali darčeky. Výročnú členskú schôdzu pozdravili žiaci ZŠ Lastomír svojím kultúrnym programom a o zábavu sa postarala spevácka skupina Hnojňane z Michaloviec.
■ ■ ■ Schôdza Jednoty dôchodcov ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
2 percentá z dane
V prílohe nájdete tlačivo pre poukázanie 2% z daní pre OFK Lastomír.
■ ■ ■ Tlačivo ■ ■ ■
Voľby prezidenta SR - oznam
V prílohe nájdete informácie o vydaní hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR a o delegovaní člena volebnej komisie. Doplnené o zoznam kandidátov.
■ ■ ■ Informácie ■ ■ ■ ■ ■ ■ Zoznam kandidátov ■ ■ ■
Prednáška - kompostovanie
Obec Lastomír pozýva občanov na prednášku Kompostovanie v kompostéroch, ktorá sa uskutoční 6.2.2019 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome. Bližšie informácie nájdete v letáku.
■ ■ ■ Leták - kompostovanie ■ ■ ■ ■ ■ ■ Foto - prednáška ■ ■ ■
Potulky Lastomírskym chotárom
Dňa 16.02.2019 Obec Lastomír pozýva rodičov, deti a všetkých milovníkov zimnej prírody na potulky Lastomírskym chotárom. Bližšie informácie o akcii nájdete v letáku.
■ ■ ■ Leták - potulky ■ ■ ■
Komunitné centrum
Ďalším z úspešných projektov v našej obci je výstavba Komunitného centra. Výška nenávratneho finančného príspevku predstavuje 319 037,55 €. Obec sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 5%. V zmysle povinnej publicity projektu uverejňujeme nasledujúce dokumenty, ktoré súčasne poskytujú krátky opis projektu a aktuálne prebiehajúce procesy.
■ ■ ■ Komunitné centrum 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Komunitné centrum 2 ■ ■ ■
Voľby Prezidenta SR
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019. Bližšie informácie pre voličov nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Príloha ■ ■ ■ ■ ■ ■ Zbierka zákonov ■ ■ ■
Stolnotenisový turnaj
Uverejňujeme výsledky 9. ročníka turnaja v stolnom tenise o Pohár starostu Obce Lastomír, dňa 29. 12. 2018. Mládež chlapci: 1/ Dávid Kuchár 2/ Milan Vaľo 3/ Lukáš Mižík. Turnaja sa zúčastnili 3 hráči. Ženy: 1/ Katarína Sikorai 2/ Dana Rosolová 3/ Anna Zásadná. Turnaja sa zúčastnili 3 hráčky. Muži: 1/ Kamil Minda 2/ Ján Buša 3/ Milan Lukáč 4/ Kristián Sabovčík Turnaja sa zúčastnilo 15 hráčov. Víťazi dostali pekné ceny, diplomy, muži naviac poháre za 1. - 3. miesto. Turnaj sa hral v príjemnej atmosfére, nechýbal horúci čaj, ovocie, či už klasicky výborný guľáš a strasanka pre všetkých účastníkov. Muži hrali v 4 skupinách každý s každým, víťazi skupín postúpili do semifinále. Víťazi semifinále postúpili do finále o víťaza 9. ročníka,
■ ■ ■ Foto ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+


ARCHÍV SPRÁV 2018


Mikuláš 2018
Už tradične aj našu obec Lastomír navštívil Mikuláš. Každý rok si prekvapivo zoberie iný dopravný prostriedok. Tento rok nebol sneh, tak prišiel na voze ťahanom koníkom. Vyčaril úsmev malým deťom a rozdal im aj sladké prekvapenia. Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii.
■ ■ ■ Mikuláš 2018 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Dodatočné foto ■ ■ ■
Kladenie vencov
V pondelok 26.novembra si Lastomírčania pripomenuli 74.výročie oslobodenie obce Sovietskou armádou. Pri tejto príležitosti, napriek nepriaznivému počasiu, starosta obce v sprievode zamestnancov obecného úradu, základnej a materskej školy i niekoľkých spoluobčanov, položili k obnovenému „Pamätníku oslobodenia“ veniec, na znak vďaky našim osloboditeľom. Aj touto cestou chceme vyjadriť vďaku veľvyslanectvu Ruskej federácie v SR, na čele s J.E.Alexeyom Leonidovičom Fedotovom, veľvyslancom Ruskej federácie, za financovanie obnovy tohto pamätníka, ktorý nám navždy bude pripomínať tých, ktorí za našu slobodu položili svoje životy.
■ ■ ■ Kladenie vencov ■ ■ ■
Navrh rozpočtu
Obec Lastomír v zmysle príslušných zákonov uverejňuje návrh Rozpočtu obce pre rok 2019, pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.
■ ■ ■ Rozpočet 2019 ■ ■ ■
Slávnostné obecné zastupiteľstvo
Obec Lastomír pozýva občanov na slávnostné ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 3. decembra 2018 o 16.30 v priestoroch Kultúrneho domu obce. Podrobnosti nájdete v priloženej pozvánke.
■ ■ ■ Pozvánka ■ ■ ■
Mikuláš 2018
Dňa 5.12.2018 pozývame všetky deti na Stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční v priestoroch Kulúrneho domu obce. Podrobnosti nájdete v priloženej pozvánke.
■ ■ ■ Pozvánka ■ ■ ■
Oznam o ďalšom prerušení dodávky el. energie
VSD oznamuje, že v obci Lastomír bude 13. 12. 2018 prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu výmeny stĺpov elektrického vedenia. Presný rozpis, ktorých častí obce sa to dotkne nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Odstávka elektriny ■ ■ ■
90. narodeniny
16.11.2018 sa pani Anna Beňaková stala v poradí 6-tou deväťdesiatničkou v našej obci. Ku krásnemu životnému jubileu bol oslávenkyni zablahoželať aj starosta obce Ľubomír Šipoš. Aj touto cestou prajeme pani Beňakovej veľa zdravia a radosti v kruhu najbližších.
■ ■ ■ Oslávenkyňa ■ ■ ■
Výsledky komunálnych volieb
Na komunálnych voľbách sa v našej obci zúčastnilo 532 z 956 oprávnených voličov. Účasť dosiahla 55,65%. Starostom obce sa s počtom hlasov 263 stal Ľ. Šipoš. Na 2. mieste skončil R. Bárta s počtom hlasov 262. Poslancami pre budúce volebné obdobie boli zvolení: M. Jenčík (311), J. Palkoci (301), R. Bárta (241), D. Tomková (233), L. Zásadný (227), Š. Ircha (220), D. Džačková (216), B. Jenčík (212) a J. Mižík (197). Ide o neoficiálne výsledky, čerpané iba z oznamu v obecnom rozhlase. Oficiálne výsledky si môžete pozrieť po ich zverejnení na stránke štatistického úradu.
■ ■ ■ Štatistický úrad ■ ■ ■
Ďalšie prerušenie elektriny
VSD oznamuje, ze v obci Lastomír bude prerušená dodávka elektrickej energie aj v dňoch 19.11. a 20.11.2018 z dôvodu pokračovania rekonštrukcie elektrického vedenia. Bližšie podrobnosti nájdete v prílohách.
■ ■ ■ Odstávka elektriny 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Odstávka elektriny 2 ■ ■ ■
Detský čin roka 2018
Naša základná škola sa prihlásila do projektu Detský čin roka. Z 90. škôl zapojených do súťaže Detský čin roka, výberová komisia nominovala aj náš čin. Prosíme, zahlasujte za náš Detský čin roka na stránke: www.detskycin.sk POSTUP HLASOVANIA. -Kliknúť na oranžový obrázok Online anketa pre verejnosť
-V kategórii detských činov kliknúť na Dobrý nápad
-Nájsť článok: Zber papiera na pomoc Tiffany a kliknúť na Hlasuj
Každý deň môžete dať jeden hlas. Vyhrá Dobrý nápad, ktorý bude mať najviac hlasov.
Oznam o prerušení dodávky el. energie
VSD oznamuje, ze v obci Lastomír bude v termíne od 29. október 2018 od 07:00 h do 17:00 h, opakovane prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu výmeny stĺpov elektrického vedenia. Presný rozpis, ktorých častí obce a kedy sa to dotkne najdete v prilohe
■ ■ ■ Odstávka elektriny ■ ■ ■
Separovaný zber odpadu
Problematika separovaného odpadu je čoraz dôležitejšia. V blízkej budúcnosti bude výrazne zvýšená cena za netriedený komunálny odpad. Pre každú obec bude veľmi dôležité, aby zvýšila podiel triedeného a biologicky odbúrateľného odpadu. Uverejňujeme preto niekoľko materiálov, ktoré pomôžu občanom so separovaním.
■ ■ ■ Enviro Pack 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Enviro Pack 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Minzp.sk - leták ■ ■ ■ ■ ■ ■ Enviro Pack - video ■ ■ ■
Zoznam kandidátov
Miestna volebná komisia pre Obec Lastomír uverejňuje zoznam kandidátov na starostu a poslancov obce Lastomír v komunálnych voľbách 2018.
■ ■ ■ Zoznam ■ ■ ■
Výlet do Polonín
Tradičný výlet usporiadaný obecným úradom bol tento rok nasmerovaný do Národného parku Poloniny. Účastníci navštívili Starinskú priehradu, nádherný drevený kostolík v Topoli a cez Ulič sa dostali až do najvýchodnejšie položenej obce na Slovensku – Novej Sedlice. kde sa na vrchu Kremenec stretávajú hranice Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Výletom nás sprevádzal učiteľ Daniel Hulaj, ktorého strýko bol v minulosti v našej obci gréckokatolíckym farárom / cca r.1960/ a ktorý nám poskytol o kraji odbornú prednášku. Ubytovanie našli výletníci na Sninských rybníkoch v zariadení „Jurpak“, kde tí otužilejší okúsili aj bazén. Výlet nepokazila ani porucha autobusu, pretože v krátkej dobe bol nahradený iným. Ako vždy ani tentokrát nechýbala opekačka, guláš, „hičkoše“ s tvarohom aj bryndzou. To všetko v doprovode harmoniky a spevu výletníkov.
■ ■ ■ Výlet do Polonín ■ ■ ■
Oznam pre komunálne voľby
V súvislosti s blížiacim sa termínom komunálnych volieb v roku 2018 uverejňujeme v prílohe vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie. Tak isto nájdete v prílohe email pre delegovanie členov a náhradníkov volebnej komisie.
■ ■ ■ Informácie k voľbám ■ ■ ■
Informácie k voľbám
Na základe zákonnej povinnosti uverejňujeme informácie ku komunálnym voľbám, konkrétne evidovaný počet obyvateľov obce a počet volených poslancov vo volebnom obvode Lastomír.
■ ■ ■ Informácie k voľbám ■ ■ ■
Informácie pre voliča
Na základe zákonnej povinnosti uverejňujeme informácie pre voliča v súvislosti s komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
■ ■ ■ Informácia pre voliča ■ ■ ■
Súťaž vo varení guláša
Už tradične sa začiatok leta v našej obci nesie v znamení súťaže vo varení guľáša. Na jej 8. ročníku sa zúčastnilo 12 družstiev. Vítazstvo získalo družstvo ZŤP. Na druhom mieste skončilo družstvo Jednoty dôchodcov a tretie bolo družstvo Kakoše. Program obohatili športové súťaže, Humenské trio či Soľanka. Deti sa mohli vyšantiť v skákacom hrade. Tohtoročným spestrením bola prehliadka veteránov v rámci podujatia Zemplín veterán rally. Keďže tento rok video nebolo možné natočiť, tak si atmosféru podujatia môžete pozrieť v minuloročnom zostrihu.
■ ■ ■ Súťaž vo varení guláša ■ ■ ■ ■ ■ ■ Video - sútaž 2017 ■ ■ ■
Medzinárodný deň detí
Deti z našej obce spolu s rodičmi, či starými rodičmi oslávili MDD v areáli hotela Chemes na Zemplínskej Šírave. Čakal na nich pestrý program, ktorý pripravili ZŠ s MŠ a starosta obce. Po rôznych zábavných úlohách čakalo na účastníkov aj občerstvenie.
■ ■ ■ Medzinárodný deň detí ■ ■ ■
Povinné zverejňovanie
Na základe rozhodnutia o povolení stavby uverejňujeme informáciu o výstavbe plynovodu, ktorá sa dotýka aj katastra našej obce. (upozornenie: príloha má veľkosť 32 MB)
■ ■ ■ Rozhodutie - plynovod ■ ■ ■
Splav Laborca
OZ Návraty každoročne organizuje splav zemplínskych riek. V tomto roku bola prvou zastávkou splavu rieky Laborec práve naša obec. Prvý deň účastníci splavili úsek od obce Staré až po Lastomír. V podvečer po vylodení postavili stanový tábor. Obec pre nich, ale aj pre obyvateľov obce prichystala guláš a iné občerstvenie. Vo fotogalérii si môžete pozrieť zábery ako účastníci prekonávali zlom na rieke pred našou obcou.
■ ■ ■ Splav Laborca ■ ■ ■ ■ ■ ■ Splav Laborca - doplnenie ■ ■ ■
Spoločný európsky projekt
Obce spojené v Regionálnom združení Laborecká niva uverejňujú informáciu k spoločnému úspešnému projektu v rámci predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Podrobnosti, ktoré sa dotknú aj obyvateľov našej obce, nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Príloha ■ ■ ■ ■ ■ ■ Zverejnenie - ob. tabuľa ■ ■ ■
Povinné zverejňovanie
Na základe žiadosti Východoslovenská distribučná, a.s. odbor Sieťový inžiniering uverejňujeme situačný výkres k pripravovaným zmenám v našej obci.
■ ■ ■ Situačný výkres ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Výberové konanie
Obec Lastomír ako zriaďovateľ Materskej školy vyhlasuje podľa §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov ... vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy Lastomír. Bližšie podmienky a kritéria v prílohe.
■ ■ ■ výberové konanie - príloha ■ ■ ■
Stavanie mája
V predvečer 1. mája sa aj v našej obci uskutočnilo tradičné Stavanie mája. Žiaci Základnej a Materskej školy prešli s májom cez obec a pri Laborci s pomocou zamestnancov Obecného úradu postavili máj. Sprievodný program zabezpečila folklórna skupina Lučane. Súčasťou akcie bolo aj pohostenie zúčastnených.
■ ■ ■ Stavenie mája ■ ■ ■
Pomoc malej Tiffany
Z médií sme sa dozvedeli, že naša spoluobčianka, malá Tiffany Holubová potrebuje finančnú pomoc na dôležitú liečbu. Zamestnanci Obecného úradu sa v spolupráci so Základnou a Materskou školou rozhodli usporiadať finančnú zbierku pre Tiffany. Vyzbieralo sa celkom 814 € a to následovne: Zamestnanci ZŠ - 110 €, Zamestnanci MŠ - 200 €, Zamestnanci OcÚ - 250 €. V budove pošty bola umiestnená pokladnička, do ktorej sa vyzbieralo 254 €. Základná škola vyhlásila za týmto účelom zber starého papiera, výťažok ktorého takisto bude venovaný na liečbu malej Tiffany. Všetkým, ktorí prispeli ďakujeme a malej Tiffany držíme palce a želáme skoré uzdravenie.
Stavanie Mája
Obec Lastomír Vás pozýva na STAVANIE MÁJA, ktoré sa uskutoční v pondelok 30.4.2018. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.
■ ■ ■ POZVÁNKA - Stavanie Mája ■ ■ ■
Turnaj
V závere roka 2017 sa uskutočnil už 8. ročník turnaja v stolnom tenise o Pohár starostu Obce Lastomír. Víťazom v kategórii chlapcov sa stal Kristián Sabovčík, v kategórii dievčat Tamara Miková a medzi dospelými Ivan Adam. Fotografie aj podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť v prílohách.
■ ■ ■ Turnaj - fotogaléria ■ ■ ■ ■ ■ ■ Turnaj - výsledky ■ ■ ■
Príhovor k Veľkonočným sviatkom
V prílohe uverejňujeme príhovor starostu obce k Veľkonočným sviatkom.
■ ■ ■ Príhovor starostu obce ■ ■ ■
2% z daní
Obecný futbalový klub Lastomír, občianske združenie v zmysle zákona môže prijímať 2 % z daní a použiť tieto finančné prostriedky na podporu športu. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % už zaplatenej dane pre obč.združenie OFK Lastomír. V prílohe nájdete príslušné tlačivo.
■ ■ ■ Tlačivo 2% ■ ■ ■
Výstavba diaľnice
Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje občanov a širokú verejnosť na možnosť pripomienkovania plánovanej stavby Diaľnica D1 Pozdišovce - štátna hranica SR/UA. Bližšie informácie a termíny nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Posúdenie vplyvov - DIAĽNICA ■ ■ ■

ARCHÍV SPRÁV 2017


Komunitný plán
Ďalší z dokumentov, ktoré na posledných Obecných zastupiteľstvách prerokovali a následne schváli poslanci obce, je aj Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2017 - 2021. Celý text dokumentu si môtete prečítať po kliknutí na odkaz. Dlhodobo ho nájdete uverejnený aj v časti Obec - Všeobecné záväzné nariadenia, v príslušnom roku.
■ ■ ■ Komunitný plán ■ ■ ■
Pozvánka na turnaj
Obec Lastomír Vás pozýva na 8. ročník STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA o pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční 29.12.2017. Bližšie podrobnosti nájdete v pozvánke.
■ ■ ■ Pozvánka ■ ■ ■
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Jedným z množstva dokumentov, ktoré na posledných Obecných zastupiteľstvách prerokovali a následne schváli poslanci obce, je aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2017 - 2025. Celý text dokumentu si môtete prečítať po kliknutí na odkaz. Dlhodobo ho nájdete uverejnený aj v časti Obec - Všeobecné záväzné nariadenia.
■ ■ ■ PHRS 2017 - 2025 ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Videoklip FS Zemplín
Pri príležitosti 60. výročia založenia Folklórneho súboru Zemplín vznikol aj prvý oficiálny videoklip k pesničke Večer je, večar je. Exterierové zábery sa natáčali v chotári našej obce aj priamo v obci Lastomír. Môžete si tak pri peknej pesničke zaspomínať na teplé letné dni a krásu nášho okolia.
■ ■ ■ VIDEO - Večar je, večar je ■ ■ ■
Do tretice - Všetko najlepšie!
V tomto roku v poradí už treťou deväťdesiatničkou v našej obci sa stala pani Anna Ferčáková. Aj tejto oslávenkyni bol zablahoželať starosta obce. Pripájame sa aj touto cestou a prajeme šťastnú a radostnú jeseň života.
■ ■ ■ 90 ročná oslávenkyňa ■ ■ ■
Výberové konanie
Obec Lastomír, ako zriadovateľ Materskej školy, vyhlasuje podľa § 4 ods. 1. zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľky/riaditeľa materskej školy. Bližšie informácie nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Výberové konanie ■ ■ ■
NOVÉ VIDEO NA YOUTUBE
V čase, keď sa v našej obci objavil prvý sneh, môže byť príjemnou spomienkou na leto nové video uverejnené na YOUTUBE. Pozrite si krátky zostrih 7. ročníka súťaže vo varení guláša, ktorá sa konala uprostred horúceho leta v areáli našej základnej školy.
■ ■ ■ VIDEO - súťaž vo varení guláša ■ ■ ■
Zber elektro odpadu
Dňa 19. októbra 2017 o 9.00 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Bližšie podrobnosti nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Zber elektro odpadu ■ ■ ■
Pani Kačmárová ďalšou deväťdesiatničkou.
Dňa 1.októbra 2017 sa krásneho životného jubilea, 90-tich rokov, dožila pani Mária Kačmárová. Oslávenkyni bol zablahoželať aj starosta obce. Aj touto cestou prajeme p. Kačmárovej veľa zdravia a rodinnej pohody.
■ ■ ■ Foto ■ ■ ■
Spoznaj svoj región na bicykli
Občianske združenie Medzi riekami zorganizovalo dňa 14.9.2017 prvú cyklistickú túru pod názvom Spoznaj svoj región na bicykli. Dĺžka trasy bola 35 km prevažne po hrádzi rieky Laborec a jedna zo zastávok bola aj v našej obci. Aj napriek tomu, že veľa Lastomírčanov sú bicykloví nadšenci o akciu bol zo strany našich obyvateľov minimálny záujem.
■ ■ ■ Spoznaj svoj región ■ ■ ■
Výlet Slovenský raj
V dňoch 7.-8.septembra 2017 sa konal ďalší z už tradičných výletov Jednoty dôchodcov a ZŤP v Lastomíre, ktorý usporadúva obecný úrad. Výletníci opäť spoznali jeden z prekrásnych kútov Slovenska. Tentokrát to bol Slovenský raj, konkrétne lokalita Dedinky – Mlynky pri Palcmanskej Maši. Ubytovanie bolo zabezpečené v hoteli Priehrada. Výletníci si cestou prezreli najnavštevovanejší kaštieľ juhovýchodného Slovenska, v ktorom je Slovenské národné múzeum – kaštieľ Andrássyovcov v Betliari. Tradičná večerná opekačka bola obohatená o tvarohové strapačky /hičkoše/. Samozrejme, že na druhý deň nechýbal guľáš. Málo bolo iba času na to, aby si výletníci prezreli a pochodili všetky turistické chodníky v okolí. Už teraz sa každý teší s čím prekvapí starosta na budúci rok.
■ ■ ■ Výlet ■ ■ ■
Plynovod
Okresný úrad Prešov, na základe návrhu spoločnosti Eustream, v zmysle stavebného zákona vydáva ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY - "Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko". Keďže sa rozhodnutie dotýka aj katastra našej obce uverejňujeme ho na internetovej stránke obce.
■ ■ ■ Vyhláška 1. časť ■ ■ ■ ■ ■ ■ Vyhláška 2. časť ■ ■ ■ ■ ■ ■ Vyhláška 3. časť ■ ■ ■
Súťaž vo varení guláša
04.08.2017
29.07.2016 sa v areáli našej základnej školy uskutočnil už VII. ročník Súťaže vo varení guláša o pohár starostu obce. Víťazom sa stalo družstvo KAKOŠE a získali tak "zlatú varešku" aj pekné ceny. Z akcie si môžete pozrieť fotogalériu (po kliknutí na obrázok).
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Odstávka elektriny
04.08.2017
V prílohe uvereňujeme informácie o plánovanej odstávke elektrickej energie v našej obci 22.08.2017. Čísla domov, ktorých sa odstávka týka nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Odstávka elektriny ■ ■ ■
Krásne životné jubileum
Dňa 11.júla 2017 sa pekného životného jubilea, 90-tich rokov dožila naša spoluobčianka p. Anna Ovčiaková. Pri tejto príležitosti jej bol zablahoželať starosta obce Ľubomír Šipoš.
■ ■ ■ Foto1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Foto2 ■ ■ ■
Súťaž vo varení guláša
04.08.2017
29.07.2016 sa v areáli našej základnej školy uskutočnil už VII. ročník Súťaže vo varení guláša o pohár starostu obce. Víťazom sa stalo družstvo KAKOŠE a získali tak "zlatú varešku" aj pekné ceny. Z akcie si môžete pozrieť fotogalériu (po kliknutí na obrázok).
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Odstávka elektriny
04.08.2017
V prílohe uvereňujeme informácie o plánovanej odstávke elektrickej energie v našej obci 22.08.2017. Čísla domov, ktorých sa odstávka týka nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Odstávka elektriny ■ ■ ■
Krásne životné jubileum
Dňa 11.júla 2017 sa pekného životného jubilea, 90-tich rokov dožila naša spoluobčianka p. Anna Ovčiaková. Pri tejto príležitosti jej bol zablahoželať starosta obce Ľubomír Šipoš.
■ ■ ■ Foto1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Foto2 ■ ■ ■
Voľby do VÚC
V prílohe uverejňujeme informácie pre voličov, k voľbám do VÚC, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.
■ ■ ■ Voľby do VÚC - info ■ ■ ■
Deň detí
Aj v tomto roku zorganizoval Obecný úrad Lastomír v spolupráci s MŠ a ZŠ v obci podujatie ku Dňu detí. Deti, učitelia aj rodičia ho strávili na spoločnom výlete na Morskom oku. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť v prílohe.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Deň matiek
Základná a Materská škola v spolupráci s Obecným úradom Lastomír pripravili popoludnie venované sviatku Dňa matiek. Z akcie si môžete pozrieť nasledujúcu fotogalériu.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Podvihorlatský maratón
Na tohtoročnom Podvihorlatskom maratóne sa zúčastnil aj jeden Lastomírčan - V. Sikorai. Jeho článok o podujatí aj fotogalériu z maratónu si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúce odkazy. Správu uverejňujeme aj ako podporu propagácie športu.
■ ■ ■ Článok ■ ■ ■ ■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Stavanie mája - DOPLNENÉ
V sobotu 29. apríla 2017 sa uskutočnilo tradičné stavanie mája. Tohtoročné podujatie spestrili aj FS Soľanka, lampiónový sprievod a občerstvenie. Z akcie si môžete pozrieť fotogalériu.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■ ■ ■ ■ Fotogaléria II.■ ■ ■
Pozvánka na futbal
Výbor OFK Lastomír Vás pozýva na majstrovský futbalový zápas TJ ŠM Streda nad Bodrogom - OFK Lastomír, ktorý sa odohrá v nedeľu 7.5.2017 o 16,30 hod. na futbalovom štadióne v Strede nad Bodrogom. Odchod autobusu: 14,30 hod. z Lastomíra.
■ ■ ■ Plagát ■ ■ ■
Stavanie mája
Obec Lastomír všetkým srdečne pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční v sobotu 29. apríla 2017 o 17.00 pred Kultúrnym domom. Môžete sa tešiť aj na FS Soľanka, lampiónový sprievod a občerstvenie. Ak bude pekné počasie, sprievod začne pri Materskej škôlke a prejde dedinou.
■ ■ ■ Plagát ■ ■ ■
Prerušenie dodávok elektriny
VSD ako distribútor elektriny oznamuje o prerušení dodávok v našej obci dňa 11.5.2017 od 8:40 do 16:30 pre čísla domov 323, 403, 324-329, 432,
■ ■ ■ VSD - oznámenie ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Výberové konanie
Obec Lastomír ako zriaďovateľ Materskej školy Lastomír vypisuje výberové konanie na pozíciu riaditeľky Materskej školy. Bližšie informácie, kritéria a kvalifikačné predpoklady nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Výberové konanie - kritéria ■ ■ ■
Prerušenie dodávok elektriny
VSD ako distribútor elektriny oznamuje o prerušení dodávok v našej obci dňa 24.4.2017 od 8:10 do 13:00 pre čísla domov 11-58, 241-351, 386-392, 301, 398-403, 261, 406, 412, 417,
■ ■ ■ VSD - oznámenie ■ ■ ■
Nové video na stránke
Po dlhšej dobe pribudlo na obecnom Youtube nové video, tentokrát z obecnej zabíjačky. Zábava, tradície a stretnutie občanov pri dobrom jedle. Pozrite si ako sa robievali zabíjačky u nás na Zemplíne.
■ ■ ■ Obecná zabíjačka 2017 - video ■ ■ ■
Výročná schôdza JD
Vo februári sa uskutočnila výročná schôdza Jednoty dôchodcov. Na schôdzi sa zúčastnil aj starosta obce Ľ. Šipoš. Všetkým prítomným podvečer spríjemnilo hudobné zoskupenie Heligónkari.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Obecná zabíjačka
V sobotu 25.02.2017 sa uskutočnila na priestranstve pred Kultúrnym domom obecná zabíjačka. Vydarené podujatie si môžete pozrieť vo fotogalérii. Neskôr možno pribudne aj video.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
2% z daní
Obecný futbalový klub Lastomír, občianske združenie v zmysle zákona môže prijímať 2 % z daní a použiť tieto finančné prostriedky na podporu športu. Zároveň tieto peňažné prostriedky budú použité aj pre činnosť Jednoty dôchodcov v našej obci. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % už zaplatenej dane pre obč.združenie OFK Lastomír. V prílohe nájdete príslušné tlačivo.
■ ■ ■ Tlačivo 2% ■ ■ ■
Novinky na stránke
Po schválení a spracovaní príslušnej dokumentácie sme zverejnili na stránke viacero dokumentov v sekciách rozpočet, obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór a VZN.
Zima v januári
Po niekoľkých rokoch sa opäť vrátila poriadna zima aj do našej obce. V priebehu jednej noci nasnežilo viac ako 30 cm snehu a nočné teploty sa blížili k -20 C. Takmer presne po 30 rokoch sa tak pripomenula zimná kalamita z roku 1987, keď bol Lastomír dokonca na dva dni odrezaný od sveta, kvôli záveju na začiatku obce. Tentokrát sa k sneženiu nepridal vietor a tak sa môžeme potešiť krásnymi zimnými fotkami.
■ ■ ■ Zima v januári ■ ■ ■

ARCHÍV SPRÁV 2016


Turnaj v stolnom tenise
Dňa 30.12.2016 sa uskutočnil 7. ročník turnaja v stolnom tenise o Pohár starostu Obce Lastomír. Výsledky: Mládež chlapci: 1/ Kristián Sabovčík 2/ Dávid Kuchár 3/ Ján Bajužik Turnaja sa zúčastnili 4 hráči. Mládež dievčatá: 1/ Zuzana Eľková 2/Lucia Hadvábová 3/ Tamara Miková Turnaja sa zúčastnili 4 hráčky. Dospelí: 1/ Kamil Minda ml. 2/ Ján Hudák 3/ Kristián Sabovčík Turnaja sa zúčastnilo 14 hráčov. Víťazi dostali pekné ceny, diplomy, víťaz dospelých pohár za 1. miesto. Turnaj sa hral v príjemnej atmosfére, nechýbal horúci čaj, ovocie, či už klasicky výborný guľáš pre všetkých účastníkov.
■ ■ ■ Fotoalbum ■ ■ ■
Mikuláš 2016
Začiatok decembra je v našej obci tradične vyhradený Mikulášskej besiedke, ktorú pripravujú žiaci Materskej a Základnej školy. Atmosféru začínajúceho adventu a výkony našich najmenších si môžete pozrieť po kliknutí na fotogalériu aj video, ktoré nájdete na našom YOUTUBE.
■ ■ ■ Video - 2. časť ■ ■ ■
Lastomír bez cesty do Michaloviec
Pri objavovaní histórie našej obce, sme v archívoch natrafili aj na mapu z roku 1915, na ktorej je jednoznačné, že ešte v tom čase nebola obec spojená priamou cestou do Michaloviec. Hlavná cesta v obci viedla smerom východ - západ a pripájala sa na cestu smerom na dnešnú Zemplínsku Širokú alebo opačným smerom medzi Šamudovce a Žbince, tak ako dnes smeruje poľná cesta.
■ ■ ■ Mapa - celok ■ ■ ■

■ ■ ■ Mapa - detail ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Prerušenie dodávok e. energie
Na základe oznámenia VSD oznamujeme občanom, že v termíne 8.12.2016 (štvrtok) od 8:30 do 15:30 bude prerušená dodávka elektrickej energie v časti obce Lastomír č. domu 217 - 239.
Výlet Bardejov
Obecný úrad ani tento rok nesklamal a pripravil pre členov Jednoty dôchodcov v dňoch 7. – 8. septembra už tradičný dvojdňový výlet. O tento je pravidelne veľký záujem. Autobus bol zaplnený do posledného miestečka. Cieľom výletu bol tento rok Bardejov a okolie. Výletníci mali ubytovanie zabezpečené v blízkosti Bardejova na Floriho chate pri Mníchovskom potoku. Cieľom prvého dňa výletu boli Bardejovské kúpele. Výletníci si obzreli Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry a kúpeľné mestečko. Večer, pri opekačke a guľáši zaznel bardejovskými lesmi spev lastomírskych výletníkov. Druhý deň strávili výletníci v okresnom meste Bardejov. Navštívili Šarišské múzeum, gotickú sakrálnu stavbu Baziliku svätého Egídia a za krásneho počasia sa poprechádzali pekným historickým námestím. Bolo to veľmi vydarené podujatie.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Úspešné projekty
V súčasných dňoch prebieha v obci rekonštrukcia obecného rozhlasu. Obci sa padarilo získať na realizáciu tejto rekonštrukcie príspevok 10 000€ z Ministerstva financií SR. Celková hodnota rekonštrukcie bude približne 20 000€, pričom je potrebné vymeniť takmer 6,5 km kabeláže, nefunkčné reproduktory a v ďalšej fáze možno aj ústredňu. Menším projektom v spolupráci s Odborom dopravy OR PZ v Michalovciach je osadenie panoramatického zrkadla na problémovej a neprehľadnej križovatke pri pošte, ktoré by malo priniesť bezpečnejšie odbočovanie na hlavnú cestu.
Prerušenie dodávok elektriny
VSD prostredníctvom Obce Lastomír oznamuje, že v dňoch 12. - 14. a 20.- 22. septembra 2016 bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci. Odstávka sa bude týkať vždy iba časti obce. Bližšie informácie nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Rozpis prerušenia dodávok elektriny ■ ■ ■
Úspešné projekty
V súčasných dňoch prebieha v obci rekonštrukcia obecného rozhlasu. Obci sa padarilo získať na realizáciu tejto rekonštrukcie príspevok 10 000€ z Ministerstva financií SR. Celková hodnota rekonštrukcie bude približne 20 000€, pričom je potrebné vymeniť takmer 6,5 km kabeláže, nefunkčné reproduktory a v ďalšej fáze možno aj ústredňu. Menším projektom v spolupráci s Odborom dopravy OR PZ v Michalovciach je osadenie panoramatického zrkadla na problémovej a neprehľadnej križovatke pri pošte, ktoré by malo priniesť bezpečnejšie odbočovanie na hlavnú cestu.
Prevádzkový poriadok ihriska
V súvislosti s výstavbou a otvorením nového multifunkčného ihriska v našej obci uverejňujeme aj prevádzkový poriadok ihriska.
■ ■ ■ Prevádzkový poriadok ihriska ■ ■ ■
Súťaž vo varení guláša
Bohatý sprievodný program mala tohtoročná súťaž vo varení guláša. Súčasťou bolo aj športové popoludnie a slávnostné otvorenie nového multifunkčného ihriska, za účasti poslanca NR SR a podpredsedu KSK Emila Ďurovčíka. Výsledky súťaže vo varení guláša boli tentokrát nasledujúce: 1. Učiteľkoše, 2. Kakoše, 3. Končane, 4. Jarabica, 5. ZŤP a Kurkare (dve družstvá spoločne na piatom mieste). Fotografie v galérii nie sú zoradené chronologicky, pretože sú z viacerých fotoaparátov.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Deň detí
Obec v spolupráci s Materskou aj Základnou školou Lastomír usporiadala na Zemplínskej Šírave Deň detí. Fotografie si môžete pozrieť v nasledujúcej fotogalérii. Autorom fotografií je V. Sikorai.
■ ■ ■ Deň detí 2016 ■ ■ ■
Pozvánka na súťaž
Tradičným podujatím, ktoré sa uskutočňuje začiatkom leta v našej obci je Súťaz o pohár starostu obce vo varení guláša. V tomto roku sa uskutoční 2. júla 2016. Súčasťou podujatia bude aj slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska. Program a podrobnosti podujatia nájdete v plagáte pod správou.
■ ■ ■ Súťaž vo varení guláša ■ ■ ■
Návrh VZN o odpadoch
V súvislosti so zmenou zákona o odpadoch sa Obecné zastupiteľstvo obce Lastomír bude na jednom zo svojich zasadnutí zaoberať aj novým návrhom na VZN o odpadoch. Jeho predpokladané znenie si môžete prečítať v prílohe.
■ ■ ■ Návrh VZN o odpadoch ■ ■ ■
Deň matiek
Základná a Materská škola v spolupráci s Obecným úradom Lastomír zorganizovali v sobotu 7. mája 2016 vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek. Na peknom predstavení sa zišlo veľké množstvo občanov. Po vystúpení nasledovalo ešte pohostenie a zapálenie symbolickej vatry k oslavám ukončenia 2. svetovej vojny.
■ ■ ■ Deň matiek ■ ■ ■
Schválený územný plán
Na prelome rokov 2015/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Lastomír definitívne schválilo nový územný plán obce. Všetky súvisiace dokumenty v záverečnej podobe si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci odkaz, alebo v časti internetovej stránky venovanej všeobecne záväzným nariadeniam (VZN).
■ ■ ■ Územný plán obce ■ ■ ■
Sťahovanie žeriavov
Každú jar obyvatelia našej obce počujú pravidelne nad svojími domami a záhradami zvuk obrovských kŕdľov žeriavov popolavých. Málo kto ale môže vidieť tie obrovské vtáky zblízka. Prinášame vám fotogalériu, ktorá vznikla na poli medzi obcou Lastomír a vodárňani smerom na Michalovce, kde každoročne majú žeriavy "medzipristátie".
■ ■ ■ Sťahovanie žeriavov ■ ■ ■
Obecná kronika
Na sociálnej sieti Google+ na našom obecnom účte sme uverejnili ďalšie albumy s digitalizovanou kronikou obce Lastomír. V dvoch albumoch pribudli roky 1994 - 1998 a 1999 - 2003. Ukončili sme tak digitalizáciu obecných kroník, ktoré by inak boli uložené iba v zamknutej kovovej skrini a nikto by sa k nim nedostal. Ďalší, tretí zväzok obecnej kroniky, je už aktuálne písaným zväzkom. Súčasnou kronikárkou obce je p. D. Hrehová a zapisuje v nej udalosti od roku 2004. Digitalizáciu oboch zväzkov obecnej kroniky urobil Mgr. Ján Palkoci.
■ ■ ■ Kronika obce 1994 - 1998 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kronika obce 1999 - 2003 ■ ■ ■
Prerušenie distribúcie elektriny
VSD oznamuje, že dňa 18.3.2016 od 08,00 h do 15,30 h bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta: časť obce č.d. 1 - 56, č.d. 352 - 385, č.d. 116 - 239, č.d. 395, č.d. 396, č.d. 414, č.d. 404, č.d. 400, č.d. 413 z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
Výsledky volieb v našej obci
V sobotu 5. marca 2016 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Výsledky volieb v našej obci si môžete pozrieť v prílohe. Druhý odkaz obsahuje malú fotogalériu z priebehu volieb.
■ ■ ■ Výsledky volieb v našej obci ■ ■ ■ ■ ■ ■ Voľby NR SR 2016 ■ ■ ■
Karneval v ZŠ
Podobne ako v Materskej škôlke sa uskutočnil karneval aj v našej Základnej škole. Deti si pripravili zaujímavé masky a o dobrú atmosféru sa postarali aj naše pani učiteľky. Fotogalériu si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz.
■ ■ ■ Karneval v ZŠ ■ ■ ■
Obecná zabíjačka
V minulosti veľmi časté, dnes čoraz zriedkavejšie. Niekedy bola zabíjačka aj niekoľkokrát ročne v každej domácnosti. Dnes už ošípane takmer nikto nechová. Obecný úrad preto prichystal obecnú zabíjačku, na ktorú boli pozvaní všetci občania obce. Fotografiu z priebehu aj ochutnávky výsledných produktov si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz.
■ ■ ■ Obecná zabíjačka ■ ■ ■
Karneval v Materskej škôlke
Aj detičky v našej škôlke spolu s pani učiteľkami využili fašiangové obdobie na zábavné aktivity. Jednou z nich bol aj karneval našich najmenších. Atmosféru aj zaujímave masky si môžete pozrieť na fotografiách. Zároveň upozorňujeme, že aj materská škôlka si zriadila pre informovanie rodičov internetovú stránku. Nájdete ju na adrese http://mslastomir.edupage.sk
■ ■ ■ Karneval - foto ■ ■ ■
2 percentá z daní - DOPLNENÉ
Obecný futbalový klub Lastomír prosí všetkých svojich priaznivcov a podporovateľov o poukázanie 2% zo zaplatených daní. Všetky potrebné informácie nájdete v prílohe. Vopred ďakujeme všetkým za príspevok na rozvoj nášho futbalového klubu.
■ ■ ■ INFO - 2% z daní ■ ■ ■ ■ ■ ■ Tlačivo ■ ■ ■
2 percentá z daní - DOPLNENÉ
Obecný futbalový klub Lastomír prosí všetkých svojich priaznivcov a podporovateľov o poukázanie 2% zo zaplatených daní. Všetky potrebné informácie nájdete v prílohe. Vopred ďakujeme všetkým za príspevok na rozvoj nášho futbalového klubu.
■ ■ ■ INFO - 2% z daní ■ ■ ■ ■ ■ ■ Tlačivo ■ ■ ■
Obecná zabíjačka
Dňa 6.2.2016, teda sobotu, Vás pozývame na obecnú zabíjačku pred kultúrnym domom o 9.00 hod a ochutnávku zabíjačkových výrobkov o 14.00 hodine. Heslo akcie: "Kto neskoro chodí, sám sebe škodí." DOJDZICE A NEBUDZECE BANOVAC!
■ ■ ■ Plagát ■ ■ ■
Schôdza jednoty dôchodcov
Dňa 6.2.2016 o 15.00 sa uskutoční schôdza Jednoty dôchodcov v Kultúrnom dome. Všetkých členov srdečne pozývame.
Obecná kronika
Na sociálnej sieti Google+ na našom obecnom účte sme uverejnili ďalšie albumy s digitalizovanou kronikou obce Lastomír. V dvoch albumoch pribudli roky 1983 - 1988 a 1989 - 1993. Môžete si tak prečítať čo sa dialo v obci v prelomovom roku 1989 aj ako zachytili kronikári udalosti vzniku nového samostatného štátu. Samozrejme nájdete tam aj veľa zaujímavosti a opis bežného života v obci. Čoskoro uverejníme aj pokračovanie až do roku 2003.
■ ■ ■ Google+ - kronika obce ■ ■ ■
Nové stroje v majetku obce
V týchto dňoch pribudli do majetku obce stroje získane v rámci projektu "Separovaný zber v obci Lastomír - I. etapa: Zber a úprava bioodpadu". Obec tak získala napríklad nový traktor, vlečku, mulčovač a ďalšie strojové vybavenie a zariadenia potrebné pre separovaný zber. Celkový rozpočet projektu bol 122 133,23€, pričom spolufinancovanie obce predstavovalo 6.428,07€.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
2 percentá z daní
Obecný futbalový klub Lastomír prosí všetkých svojich priaznivcov a podporovateľov o poukázanie 2% zo zaplatených daní. Všetky potrebné informácie nájdete v prílohe. Vopred ďakujeme všetkým za príspevok na rozvoj nášho futbalového klubu.
■ ■ ■ INFO - 2% z daní ■ ■ ■
Zimná fotografia
Pri tvorbe "zimného" dizajnu stránky vznikla zaujímavá fotografia. Kedže na stránke je fotka orezaná a zmenšená pre potreby grafiky, uverejňujeme fotografiu aj v plnom rozmere. Určite si ju pozrite. Takto ste Lastomír nikdy nevideli.
■ ■ ■ Zaujímavé foto ■ ■ ■
Denný stacionár
Od začiatku januára majú obyvatelia našej obce možnosť využívať denný stacionár fungujúci v priestoroch kultúrneho domu. Prihlásiť sa môžu dôchodcovia bývajúci v obci. Jednou zo služieb je zabezpečenie dodávok stravy za poplatok 1€ denne. Bližšie informácie na Vám ochotne poskytnú pracovníci Obecného úradu.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■

ARCHÍV SPRÁV 2015


Výsledky turnaja
Dňa 8.1.2016 sa uskutočnil 6. ročníka turnaja v stolnom tenise o Pohár starostu Obce Lastomír v kategóriach dospelí, dievčatá a chlapci. Turnaj mal veľmi dobrú športovú aj spoločenskú úroveň. V prílohe si môžete pozrieť výsledky aj víťazov jednotlivých kategórií. Fotogaléria pribudne čoskoro.
■ ■ ■ Výsledky turnaja ■ ■ ■ ■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
DOPLNENÉ - Video z vystúpenia
V tomto vianočnom čase vám prinášame video z mikulášskeho vystúpenia našich najmenších, ktoré sa uskutočnilo začiatkom decembra v kultúrnom dome. Video si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz alebo priamo na našom YOUTUBE. Doplnené aj o druhú časť - záznam z vystúpenia ZŠ.
■ ■ ■ Video - Mikuláš - MŠ■ ■ ■ ■ ■ ■ Video - Mikuláš - ZŠ■ ■ ■
Mikuláš 2015 - DOPLNENÉ
4. decembra 2015 sa uskutočnil v našom kultúrnom dome program žiakov Materskej a Základnej školy. Atmosféru začínajúceho adventu a výkony našich najmenších si môžete pozrieť po kliknutí na odkazy. Doplnená bola ďalšia fotogaléria a čoskoro pribudne aj video z celej akcie, ktoré nájdete na našom YOUTUBE.
■ ■ ■ Fotogaléria 1 ■ ■ ■
■ ■ ■ Fotogaléria 2 ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Máme nového generála
Prezident Slovenskej republiky, dňa 26.11.2015 v priestoroch prezidentského paláca, vymenoval troch nových generálov Ozbrojených síl SR a jedného povýšil do najvyššej vojenskej hodnosti generál. Lastomírčan, plukovník Ing. Vladimír Kubáň, veliteľ mechanizovanej brigády bol vymenovaný do prvej generálnej hodnosti - brigádny generál. K dosiahnutému úspechu srdečne gratulujeme.
■ ■ ■ 1. mechanizovaná brigáda ■ ■ ■
Nové verejné osvetlenie obce
V týchto dňoch prebieha výmena zdrojov verejného osvetlenia v našej obci. Pôvodné 2x18 W trubice sú vymieňané za 2x9 W úsporné LED zdroje. Celá výmena je financovaná z plánovaných úspor po dobu 5 rokov. Každý, kto sa večer prejde po obci musí zaregistrovať, že aj napriek nižšej spotrebe, svietivosť je vyššia ako v prípade starých svietidiel. Fotogalériu z montáže si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Mikuláš
Pozývame všetkých občanov na Mikulášske vystúpenie, ktoré sa uskutoční 4.12.2015 /piatok/ o 16.00 hod. v našom Kultúrnom dome. S programom vystúpia deti Materskej škôlky a Základnej školy.
■ ■ ■ Oznam ■ ■ ■
Hlasujte za strom Zemplína

Do 27.11.2015 môžete hlasovať v rámci súťaže Strom Zemplína aj za "náš" dub, ktorý sa nachádza pri Základnej škole Lastomír. Súťaž organizuje Zemplínske osvetové stredisko Michalovce, ktoré v súčasnosti realizuje v svojej galérii aj výstavu fotografií prihlásených stromov.
■ ■ ■ Strom Zemplína ■ ■ ■
Zasadanie obecného zastupiteľstva
Dňa 19.11.2015 sa uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva. Začiatok zasadania je o 17.00 v zadnej miestnosti Kultúrneho domu.
■ ■ ■ Oznam ■ ■ ■
Vystúpenie - Šansón
17.10.2015 sa v našom kultúrnom dome uskutočnilo vystúpenie skupiny Šansón z Michaloviec. Vystúpenie pred plnou sálou malo veľký úspech aj vďaka našej rodáčke Gabriele Kozmovej (rod. Kačmárovej). Starosta obce sa na záver poďakoval za krásny umelecký zážitok a pozval všetkých prítomných na malé občerstvenie.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Úspešný projekt
Obci sa podarilo získať 122 133,23€ v rámci projektu na podporu separovaného zberu. Spoluúčasť obce bude vo výške 5%, teda približne 6000€. Viac sa dozviete v časti internetovej stránky venovanej projektom. (Obec - projekty)
■ ■ ■ Obec - projekty ■ ■ ■
Pozvánka na koncert

Obec Lastomír pozýva všetkých občanov na koncert, ktorý sa uskutoční v rámci Mesiaca úcty k starším. 17.10.2015 o 19.00 vystúpi v kultúrnom dome so svojím programom "Nie, nič neľutujem" skupina ŠANSÓN z Michaloviec. S tvorbou svetoznámej šanšonierky Edit Piaf, vystúpi aj naša rodáčka Gabriela Kozmová (rod. Kačmárová). Všetkých srdečne pozývame.
■ ■ ■ Plagát ■ ■ ■
Prerušenie dodávky el. energie
VSD oznamuje, že 20.10.2015 bude v čase od 7:30-17:30 z dôvodu prác na zariadeniach vysokého napätia prerušená dodávka elektriny. Odstávka sa týka úsekov Lastomír č.d. 1 - 56, 352-385, 116-239, 185, 395, 396, 400, 404, 413, 414.
■ ■ ■ Prerušenie ■ ■ ■
Výlet Poráč 2015
25. augusta 2015 zorganizovala obec v spolupráci s Jednotou dôchodcov jednodňový výlet do Park relax sport centra v Poráči. Fotografie z akcie si môžet pozrieť vo fotoalbume.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Rekordne suché leto
Rekordne suché leto prinieslo aj extrémny pokles hladiny rieky Laborec. Na fotografiách sú viditeľné piliere oboch zrúcaných mostov. Betonového z druhej sv. vojny aj provizórneho drevenného. Na ďalších sú zábery zo zlomu Laborca, ktorý sa dá prejsť po kameňoch z jednej strany na druhú, aj koryto Laborca vyzerajúce ako potôčik.

■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Bociany odleteli
28. augusta 2015 sa predpoludním Lastomírčanom mohol naskytnúť zaujímavý pohľad. Nad obcou krúžilo približne 50 bocianov chystajúcich sa odletieť na juh. Asi po polhodine krúženia a vyčkávania na posledných oneskorencov bociany odletli.

■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Prerušenie dodávky el. energie
VSD Košice oznamuje, že z dôvodu prác na zariadení nízkeho napätia bude prerušovaná dodávka elektrickej energie v našej obci. Termíny prerušenia distribúcie el. energie nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz.
■ Prerušenie
Posúdenie vplyvov na životné prostredie
Spoločnosť Nafta, a. s., Bratislava predložila investičný zámer ťažby plynu a gazolínu v katastri obce Lastomír. Ministerstvo životného prostredie prostredníctvom EIA (Environmental Impact Assessment) posudzuje vplyv navrhovanej investície na životné prostredie. Celý návrh si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz. Dokument je počas úradných hodín k nahliadnutiu aj na obecnom úrade. Podľa medializovaných informácií by pri obci Lastomír mala podľa plánov dosiahnuť ročná ťažba štyri milióny kubických metrov (m3) plynu a 120 ton gazolínu.
■ Enviroportál
Nová verzia stránky
Od júla 2015 môžete používať novú www stránku obce Lastomír. Nová stránka je napísaná v najmodernejších programovacích jazykoch určených pre tvorbu www stránok - HTML5 a CSS3. Vďaka tomu je prispôsobená pre mobily, tablety ale ja veľké monitory. Stránka je rozdelená do siedmych základných kategórií, ktoré tvoria ľavé menu stránky. Na stránke pribudlo oproti starej verzii veľké množstvo podstránok, ktoré budeme postupne dopĺňať. Celá stará verzia stránky zostala zachovaná a je prístupná napríklad cez staršie fotoalbumy. Autorom novej stránky je Mgr. Ján Palkoci. S fotografiami pomáhal Vladimír Sikorai. Obaja pracovali zadarmo, bez finančnej odmeny.
Lastomír
starobylá obec
+
Súťaž vo varení guláša
Piaty ročník súťaže vo varení guláša O pohár starostu obce pozná víťazov. Prvenstvo si odnieslo družstvo Poľovníkov, na druhom mieste sa umiestnili Dôchodcovia, tretie miesto obsadili Poštare, štvrté miesto Končane a na piatom mieste skončili ZŤP. Víťazmi sa však stali všetci zúčastnení. Veď priateľské posedenie, dobrá nálada a úsmev sú oveľa dôležitejšie, ako výhra.
■ Fotogaléria
Pozvánka
Dňa 4.7.2015 obec Lastomír pozýva občanov na V. ročník súťaže vo varení guláša. Program podujatia:
11.00 – zahájenie súťaže
12.30 – pokutové kopy /3 kategórie/
15.00 – vyhodnotenie, ochutnávka
Súťažiace družstvá obdržia 2 kg mäsa, ostatné ingrediencie si každý zabezpečí podľa vlastného zváženia. Záujemcovia sa musia nahlásiť najneskôr do 22.6.2015 /na obecnom úrade v Lastomíre alebo na tel.č. 6887541-3/.
O spestrenie súťaže sa postará spevácka skupina VYSOČANE.
Rekonštrukcia osvetlenia
Na mimoriadnej schôdzi obecného zastupiteľstva bola schválená rekonštrukcia osvetlenia obce. Rekonštrukcia bude financovaná spôsobom koncesie. Obec bude zhotoviteľovi diela a zároveň dodávateľovi el. energie platiť formou mesačného poplatku. Ten vďaka dosiahnutej úspore bude nižší ako doterajšie náklady na el. osvetlenie. Obec teda získa nové úsporné osvetlenie a zároveň bude platiť menej ako doteraz. Celková cena koncesie približne 19 000€ bude rozrátaná na splátky počas 6 rokov. Na výmenu bude použitá LED technológia. Súčasťou bude aj rekonštrukcia rozvádzačov.
Výstavba multifunkčného ihriska
V areáli našej základnej školy sa v mesiaci jún 2015 začalo s výstavbou multifunkčného ihriska. Na projekt v celkovej hodnote takmer 35 000€ získala obec dotáciu 15 000€. Zvyšné finančné prostriedky spolufinancuje obec. Výstavbu realizuje firma Eurovia, ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania.
■ Fotogaléria