SÚPIS Z ROKU 1869

Titulný list zo sčítacieho hárku pre jednu domácnosti
SÚPIS Z ROKU 1869 SÚPIS Z ROKU 1869

Prvé moderné sčítanie obyvateľstva sa v Uhorsku uskutočnilo v roku 1869. V obci už boli očíslované domy. Pre každý dom bol jeden sčítací hárok a tak máme k dispozícií oveľa rozsiahlejšiu databázu údajov. Hospodárske údaje boli podobné ako v sčítaní z roku 1828. V každej domácnosti bol zapísaný každý, kto tam žil, menom aj priezviskom. Do súpisu sa menovite dostali aj sluhovia, slúžky, paholkovia vrátane dátumov narodenia. Novinkou bolo, že sa zaznamenávala aj gramotnosť, teda či dotyčný vedel čítať a písať.

Zaujímavé je, že aj keď je tento cenzus jeden z najmladších, je pomerne ťažko dostupný. Na rozdiel od starších záznamov nie je digitalizovaný. Teda nie pre našu obec. Organizácia FamilySearch digitalizovala mnoho obcí z bývalej zemplínskej župy. Naša obec bohužiaľ v zozname nie je. Pre bádanie v tomto sčítaní musíte navštíviť archív v maďarskom hraničnom mestečku Satoraljaujhely. Viac o archíve môžete nájsť na adrese: http://mlp.archivportal.hu/id-4384-the_hungarian_national_archives_borsod_a.html

Bohužiaľ menám k dispozícii celý súpis. Na ukážke je jeden zo sčítacích hárkov. Dom číslo 17 rodiny Šaro (dnes Palkoci). Dole pod obrázkom je odborný preklad. SÚPIS Z ROKU 1869
1. Starší (Idösb)Pavol Saró (1805), kalvín, ženatý, vlastník pozemku,önálló=samostatný, vedel čítať
2. jeho manželka Zuzana Jencsik (1818), kalvínka, vydatá, domáca
3. ich dieťa Pavol (1838), kalvín, ženatý, vlastník pozemku, vedel čítať a písať
4. jeho manželka Mária Verbovszki (1845), kalvínka, vydatá, zo Stretavy
5. ich deti Michal (1867), kalvín, slobodný
6. Anna ...slobodná
7. vyššie napísaného dieťa Ján (1857), kalvín, slobodný, vedel čítať a písať (je to Pavlov (1838) brat)
8. Podsicz Michal (1843), gréckokatolík, slobodný, sluha, čeľaď, z Hatalova