photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
Výsledky celoplošného testovania
Po dvoch celoplošných testovaniach sme dosiahli v našej obci skvelé výsledky. Pri druhom testovaní bolo v sobotu otestovaných 474 ľudí s jedným pozitívnym výsledkom, z toho 101 bolo cudzích ľudí. V nedeľu 245 testovaných, 30 cudzích, 0 pozitívnych. Celkovo za víkend 719/139/1. V rámci prvého kolo bolo otestovaných 750, z toho 150 cudzích, 2 cudzí pozitívni. V sobotu stihol odberný tím otestovať 600 a v neďeľu 150 obyvateľov.
Poďakovanie
Aj v našej obci máme za sebou celoplošné testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID19. Počas oboch dní testovania boli výsledky obyvateľov obce výborné. Veríme, že aj naďalej sa budeme správať zodpovedne a zostane to takto aj v ďalších neľahkých týždňoch a mesiacoch. Testovací tím tvorili Jakub Bajužík, Tamara Miková, Alexandra Polláková, Miloš Uhrín a Vladimír Sikorai. Z polície bol prvý deň Jozef Bali-Hudák a druhý deň Matúš Bubenko. Veliteľom odberového miesta bol Martin Čačko. Všetci sú Lastomírčania. Patrí im jedno VEĽKĚ POĎAKOVANIE. ĎAKUJEME.
■ ■ ■ Celoplošné testovanie ■ ■ ■
Celoplošné testovanie
V dňoch 30.10.2020 a 1.11.2020 sa aj v našej obci na základe nariadenia vlády SR uskutoční celoplošné testovanie antigénovými testami na Covid-19. V prílohe nájdete leták vysvetľujúci postup v našej obci. Ďalší link vám zobrazí inštruktážne video ako bude testovanie prebiehať.
■ ■ ■ Leták - testovanie ■ ■ ■ ■ ■ ■ Video - postup na odbernom mieste ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Zákaz vychádzania
Od soboty 24.10.2020 na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky platí v rámci núdzového stavu aj zákaz vychádzania. V prílohe nájdete celé znenie uznesenia vlády SR.
■ ■ ■ Zákaz vychádzania ■ ■ ■
Čas spomienok či sviatok odpadu?
Onedlho si opäť pripomenieme Sviatok všetkých svätých a po ňom Sviatok všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky, ktoré sú tradíciou nielen na Slovensku. Začiatok novembra je u nás spájaný so spomienkami na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Svoju úctu a to, že nám chýbajú, sme si zvykli prejavovať vyzdobením miest ich posledného odpočinku. Obchody sú celé týždne pred sviatkami preplnené umelými kyticami a kahancami. Zamysleli sme sa niekedy, či naozaj potrebujú naši blízki až takúto umelú „parádu“?
■ ■ ■ Čítajte viac ■ ■ ■
Cyklotúra
Regionálne združenie Laborecká niva zorganizovalo dňa 15.9.2020 cyklotúru.Štart a cieľ bol v Budkovciach.Trasa prechádzala cez Lastomír, kde ich starosta privítal pred obecným úradom. Po malom občerstvení sa pripojili aj naši občania a cyklotúra pokračovala cez Krásnovce, Žbince, Hatalov a Dúbravku. V cieli účastníkov čakal chutný guláš.
■ ■ ■ Cyklotúra ■ ■ ■
Výzva obyvateľom obce
Vyzývame všetkých občanov k maximálnej ohľaduplnosti a dodržiavaniu nariadených epidemiologických opatrení. Nákaza Covid-19 sa už objavila aj v našej obci. Prosíme všetkých, aby boli opatrní, nosili rúška, dodržiavali odstupy, neorganizovali väčšie spoločné oslavy a stretnutia. V obci žije veľké percento starších obyvateľov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou. Buďme opatrní najmä v obchodoch, pri stretnutiach, aby sa z našej obce nestalo ďalšie ohnisko nákazy, tak ako sa to stalo už v niekoľkých dedinách v našom regióne.
■ ■ ■ opatrenia COVID ■ ■ ■

Kalendár obce LastomírVideo

WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner