photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
Sčítanie 2021
Rok 2021 bude aj rokom celoštátneho ščítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvotné informácie k nemu uverejňujeme v prílohe. Všetky informácie nájdete aj na internetovej stránke www.scitanie.sk.
■ ■ ■ Sčítanie ■ ■ ■
Výberové konanie
Obec Lastomír vyhlasuje výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce. Bližšie informácie sú v prílohe.
■ ■ ■ Výberové konanie ■ ■ ■
Výzva RÚVZ
Výzva regionálnej hygieničky na ochranu zdravia ľudí v jednotlivých mestách a obciach v okrese Michalovce a Sobrance.
■ ■ ■ Výzva RÚVZ ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Prvý sneh
V noci z 27.11.2020 na 28.11.2020 v našej obci napadol prvý sneh. Zdá sa, že globálne otepľovanie je nezadržateľné. V minulosti zvyčajne prvý sneh napadol začiatkom nevembra. Keďže tento pohľad môže byť čoraz zriedkavejší a vzácnejší, rozhodli sme sa uverejniť galériu celej zasneženej dediny. Pozrite si ako vyzerá celý Lastomír zhora, zasnežený prvým popraškom snehu.
■ ■ ■ Prvý sneh 2020 ■ ■ ■
Výsledky celoplošného testovania
Po dvoch celoplošných testovaniach sme dosiahli v našej obci skvelé výsledky. Pri druhom testovaní bolo v sobotu otestovaných 474 ľudí s jedným pozitívnym výsledkom, z toho 101 bolo cudzích ľudí. V nedeľu 245 testovaných, 30 cudzích, 0 pozitívnych. Celkovo za víkend 719/139/1. V rámci prvého kolo bolo otestovaných 750, z toho 150 cudzích, 2 cudzí pozitívni. V sobotu stihol odberný tím otestovať 600 a v neďeľu 150 obyvateľov.
Poďakovanie
Aj v našej obci máme za sebou celoplošné testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID19. Počas oboch dní testovania boli výsledky obyvateľov obce výborné. Veríme, že aj naďalej sa budeme správať zodpovedne a zostane to takto aj v ďalších neľahkých týždňoch a mesiacoch. Testovací tím tvorili Jakub Bajužík, Tamara Miková, Alexandra Polláková, Miloš Uhrín a Vladimír Sikorai. Z polície bol prvý deň Jozef Bali-Hudák a druhý deň Matúš Bubenko. Veliteľom odberového miesta bol Martin Čačko. Všetci sú Lastomírčania. Patrí im jedno VEĽKĚ POĎAKOVANIE. ĎAKUJEME.
■ ■ ■ Celoplošné testovanie ■ ■ ■
Celoplošné testovanie
V dňoch 30.10.2020 a 1.11.2020 sa aj v našej obci na základe nariadenia vlády SR uskutoční celoplošné testovanie antigénovými testami na Covid-19. V prílohe nájdete leták vysvetľujúci postup v našej obci. Ďalší link vám zobrazí inštruktážne video ako bude testovanie prebiehať.
■ ■ ■ Leták - testovanie ■ ■ ■ ■ ■ ■ Video - postup na odbernom mieste ■ ■ ■

Kalendár obce LastomírVideo

WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner