BLESKOVÉ SPRÁVY
photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
2 percentá z dane
V prílohe nájdete tlačivo pre poukázanie 2% z daní pre OFK Lastomír.
■ ■ ■ Tlačivo ■ ■ ■
Voľby prezidenta SR - oznam
V prílohe nájdete informácie o vydaní hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR a o delegovaní člena volebnej komisie.
■ ■ ■ Informácie ■ ■ ■
Prednáška - kompostovanie
Obec Lastomír pozýva občanov na prednášku Kompostovanie v kompostéroch, ktorá sa uskutoční 6.2.2019 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome. Bližšie informácie nájdete v letáku.
■ ■ ■ Leták - kompostovanie ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Potulky Lastomírskym chotárom
Dňa 16.02.2019 Obec Lastomír pozýva rodičov, deti a všetkých milovníkov zimnej prírody na potulky Lastomírskym chotárom. Bližšie informácie o akcii nájdete v letáku.
■ ■ ■ Leták - potulky ■ ■ ■
Komunitné centrum
Ďalším z úspešných projektov v našej obci je výstavba Komunitného centra. Výška nenávratneho finančného príspevku predstavuje 319 037,55 €. Obec sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 5%. V zmysle povinnej publicity projektu uverejňujeme nasledujúce dokumenty, ktoré súčasne poskytujú krátky opis projektu a aktuálne prebiehajúce procesy.
■ ■ ■ Komunitné centrum 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Komunitné centrum 2 ■ ■ ■
Voľby Prezidenta SR
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019. Bližšie informácie pre voličov nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Príloha ■ ■ ■ ■ ■ ■ Zbierka zákonov ■ ■ ■
Stolnotenisový turnaj
Uverejňujeme výsledky 9. ročníka turnaja v stolnom tenise o Pohár starostu Obce Lastomír, dňa 29. 12. 2018. Mládež chlapci: 1/ Dávid Kuchár 2/ Milan Vaľo 3/ Lukáš Mižík. Turnaja sa zúčastnili 3 hráči. Ženy: 1/ Katarína Sikorai 2/ Dana Rosolová 3/ Anna Zásadná. Turnaja sa zúčastnili 3 hráčky. Muži: 1/ Kamil Minda 2/ Ján Buša 3/ Milan Lukáč 4/ Kristián Sabovčík Turnaja sa zúčastnilo 15 hráčov. Víťazi dostali pekné ceny, diplomy, muži naviac poháre za 1. - 3. miesto. Turnaj sa hral v príjemnej atmosfére, nechýbal horúci čaj, ovocie, či už klasicky výborný guľáš a strasanka pre všetkých účastníkov. Muži hrali v 4 skupinách každý s každým, víťazi skupín postúpili do semifinále. Víťazi semifinále postúpili do finále o víťaza 9. ročníka,
■ ■ ■ Foto ■ ■ ■

WEB 2 technológieSúčasťou novej verzie web stránky sú aj doplnkové WEB2 služby. Jednou z nich je youtube kanál obce Lastomír. Zatiaľ je obsah veľmi chudobný, postupne by sme ho chceli využívať na uverejňovanie videí z obce. Podobne by sme chceli postupne rozšíriť aj heslo Lastomír na wikipédii. Z dôvodu veľkého rozsahu digitalizovaných materiálov obecnej kroniky a obecných fotoalbumov využívame službu Google+. Na stránke je súčasne spustená analytika prístupov, takže budeme môcť presne analyzovať tieto údaje, aby sme vedeli stránku ešte viac prispôsobiť potrebám užívateľov a zistiť počet prístupov na stránku. Na stránke nájdete aj google kalendár, ktorý je verejný a môžete si ho pridať do svojho smartfónu. Budete tak vidieť priamo vo svojom mobile termíny vývozu smetia, separovaný zber, futbalové zápasy a iné dôležité akcie v obci. (Postup nájdete na internete. Hľadajte "ako pridať verejný kalendár").
Video

nahlad youtube
WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner