BLESKOVÉ SPRÁVY
photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
Prerušenie el. energie
V prílohe nájdete informácie o prerušení dodávok elektrickej energie v našej obci, dňa 26.04.2019. Presne čísla domov aj čas je uverejnený v prílohe.
■ ■ ■ Prerušenie el. energie ■ ■ ■
Komunitné centrum - vizualizácia
Vo fotogalérii k tomuto príspevku si môžete pozrieť vizualizáciu Komunitného centra, ktorého výstavba bude v najbližšej dobe prebiehať v našej obci. Ide o projekt z Eurofondov a nová budova bude postavená za terajším Klubom dôchodcov.
■ ■ ■ Vizualizácia KC ■ ■ ■
Oznam
V prílohe uverejňujeme oznam o delegovaní členov volebnej komisie k voľbám do Európskeho parlamentu a kontakt pre vydanie voličského preukazu.
■ ■ ■ Oznam - voľby EP ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kontakt - voličský preukaz ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Kto prišiel, neoľutoval.
V sobotu 16.februára 2019 obecný úrad pripravil I.ročník „Potuliek Lastomírskym chotárom“. Počasie milovníkom turistiky prialo a vyše 30 nadšencov mohlo vyraziť po hrádzi Laborca, zdolať cca 5 km trasu k prístrešku poľovného združenia Jarabica. Turistov cestou upútala nielen príroda, ale aj množstvo odpadu v medzihrádzových priestoroch. Na ceste nechýbali občerstvovacie stanice s teplým čajom ochuteným rumom aj kysnutými koláčmi. Vyvrcholením bolo záverečné posedenie pri guľáši, kde dorazilo aj niekoľko cykloturistov. Deti aj dospelí sa zabavili pri rôznych súťažiach /hula hop, hádzanie lietajúcimi taniermi, hod granátom na cieľ/. Niektorí zvládli aj spiatočnú pešiu túru. Bol to vydarený deň s ktorým spokojnosť vyjadril každý zo zúčastnených. Kto neprišiel môže ľutovať !
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Podiel separovaného zberu
Separovaný zber je jednou z priorít pri ochrane životného prostredia. Podiel separovaného odpadu k netriedenému, bude v budúcich rokoch rozhodujúcim kritériom pre výšku miestnej dane za odpad. V roku 2018 podiel separovaného zberu v našej obci dosiahol 11,54%. V roku 2021 stúpne suma za skládkovanie netriedeného odpadu na 11 až 33€ za tonu. Práve podiel separovaného odpadu určí, či to bude najnižšia alebo najvyššia hranica. Preto bude pre každú obec aj jej občanov dôležité zvyšovať percento triedeného odpadu.
■ ■ ■ Príloha ■ ■ ■
Jednota dôchodcov
Dňa 9.2.2019 sa konala VČS ZO JDS Lastomír za rok 2018. Na schôdzi bolo prítomných 60 členov. Pozvanie prijal zástupca Okresného predsedníctva JDS Michalovce p.Preverčík a starosta obce Lastomír p.Šipoš. Prítomní členovia boli oboznámení s činnosťou základnej organizácie v roku 2018. Ďalej boli oboznámení s hospodárením organizácie v roku 2018 a schválili aktivity ZO na rok 2019. Na VČS sa zúčastnili členovia - jubilanti, ktorým predseda organizácie a starosta obce zablahoželali a odovzdali darčeky. Výročnú členskú schôdzu pozdravili žiaci ZŠ Lastomír svojím kultúrnym programom a o zábavu sa postarala spevácka skupina Hnojňane z Michaloviec.
■ ■ ■ Schôdza Jednoty dôchodcov ■ ■ ■
2 percentá z dane
V prílohe nájdete tlačivo pre poukázanie 2% z daní pre OFK Lastomír.
■ ■ ■ Tlačivo ■ ■ ■

WEB 2 technológieSúčasťou novej verzie web stránky sú aj doplnkové WEB2 služby. Jednou z nich je youtube kanál obce Lastomír. Zatiaľ je obsah veľmi chudobný, postupne by sme ho chceli využívať na uverejňovanie videí z obce. Podobne by sme chceli postupne rozšíriť aj heslo Lastomír na wikipédii. Z dôvodu veľkého rozsahu digitalizovaných materiálov obecnej kroniky a obecných fotoalbumov využívame službu Google+. Na stránke je súčasne spustená analytika prístupov, takže budeme môcť presne analyzovať tieto údaje, aby sme vedeli stránku ešte viac prispôsobiť potrebám užívateľov a zistiť počet prístupov na stránku. Na stránke nájdete aj google kalendár, ktorý je verejný a môžete si ho pridať do svojho smartfónu. Budete tak vidieť priamo vo svojom mobile termíny vývozu smetia, separovaný zber, futbalové zápasy a iné dôležité akcie v obci. (Postup nájdete na internete. Hľadajte "ako pridať verejný kalendár").
Video

nahlad youtube
WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner