BLESKOVÉ SPRÁVY
photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
Obecná zabíjačka
V sobotu 25.02.2017 sa uskutočnila na priestranstve pred Kultúrnym domom obecná zabíjačka. Vydarené podujatie si môžete pozrieť vo fotogalérii. Neskôr možno pribudne aj video.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
2% z daní
Obecný futbalový klub Lastomír, občianske združenie v zmysle zákona môže prijímať 2 % z daní a použiť tieto finančné prostriedky na podporu športu. Zároveň tieto peňažné prostriedky budú použité aj pre činnosť Jednoty dôchodcov v našej obci. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % už zaplatenej dane pre obč.združenie OFK Lastomír. V prílohe nájdete príslušné tlačivo.
■ ■ ■ Tlačivo 2% ■ ■ ■
Novinky na stránke
Po schválení a spracovaní príslušnej dokumentácie sme zverejnili na stránke viacero dokumentov v sekciách rozpočet, obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór a VZN.
Lastomír
starobylá obec
+
Zima v januári
Po niekoľkých rokoch sa opäť vrátila poriadna zima aj do našej obce. V priebehu jednej noci nasnežilo viac ako 30 cm snehu a nočné teploty sa blížili k -20 C. Takmer presne po 30 rokoch sa tak pripomenula zimná kalamita z roku 1987, keď bol Lastomír dokonca na dva dni odrezaný od sveta, kvôli záveju na začiatku obce. Tentokrát sa k sneženiu nepridal vietor a tak sa môžeme potešiť krásnymi zimnými fotkami.
■ ■ ■ Zima v januári ■ ■ ■
Turnaj v stolnom tenise
Dňa 30.12.2016 sa uskutočnil 7. ročník turnaja v stolnom tenise o Pohár starostu Obce Lastomír. Výsledky: Mládež chlapci: 1/ Kristián Sabovčík 2/ Dávid Kuchár 3/ Ján Bajužik Turnaja sa zúčastnili 4 hráči. Mládež dievčatá: 1/ Zuzana Eľková 2/Lucia Hadvábová 3/ Tamara Miková Turnaja sa zúčastnili 4 hráčky. Dospelí: 1/ Kamil Minda ml. 2/ Ján Hudák 3/ Kristián Sabovčík Turnaja sa zúčastnilo 14 hráčov. Víťazi dostali pekné ceny, diplomy, víťaz dospelých pohár za 1. miesto. Turnaj sa hral v príjemnej atmosfére, nechýbal horúci čaj, ovocie, či už klasicky výborný guľáš pre všetkých účastníkov.
■ ■ ■ Fotoalbum ■ ■ ■
Mikuláš 2016
Začiatok decembra je v našej obci tradične vyhradený Mikulášskej besiedke, ktorú pripravujú žiaci Materskej a Základnej školy. Atmosféru začínajúceho adventu a výkony našich najmenších si môžete pozrieť po kliknutí na fotogalériu aj video, ktoré nájdete na našom YOUTUBE.
■ ■ ■ Video - 2. časť ■ ■ ■
Lastomír bez cesty do Michaloviec
Pri objavovaní histórie našej obce, sme v archívoch natrafili aj na mapu z roku 1915, na ktorej je jednoznačné, že ešte v tom čase nebola obec spojená priamou cestou do Michaloviec. Hlavná cesta v obci viedla smerom východ - západ a pripájala sa na cestu smerom na dnešnú Zemplínsku Širokú alebo opačným smerom medzi Šamudovce a Žbince, tak ako dnes smeruje poľná cesta.
■ ■ ■ Mapa - celok ■ ■ ■

■ ■ ■ Mapa - detail ■ ■ ■

WEB 2 technológieSúčasťou novej verzie web stránky sú aj doplnkové WEB2 služby. Jednou z nich je youtube kanál obce Lastomír. Zatiaľ je obsah veľmi chudobný, postupne by sme ho chceli využívať na uverejňovanie videí z obce. Podobne by sme chceli postupne rozšíriť aj heslo Lastomír na wikipédii. Z dôvodu veľkého rozsahu digitalizovaných materiálov obecnej kroniky a obecných fotoalbumov využívame službu Google+. Na stránke je súčasne spustená analytika prístupov, takže budeme môcť presne analyzovať tieto údaje, aby sme vedeli stránku ešte viac prispôsobiť potrebám užívateľov a zistiť počet prístupov na stránku. Na stránke nájdete aj google kalendár, ktorý je verejný a môžete si ho pridať do svojho smartfónu. Budete tak vidieť priamo vo svojom mobile termíny vývozu smetia, separovaný zber, futbalové zápasy a iné dôležité akcie v obci. (Postup nájdete na internete. Hľadajte "ako pridať verejný kalendár").
Video

nahlad youtube
WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner