HLÁSENIE MIESTNEHO ROZHLASU


VSD oznamuje, že 20.10.2015 bude v čase od 7:30-17:30 z dôvodu prác na zariadeniach vysokého napätia prerušená dodávka elektriny. Odstávka sa týka úsekov Lastomír č.d. 1 - 56, 352-385, 116-239,185,395,396,400,404,413,414.
12.9.2015 - Agrospol s.r.o Čečehov, oznamuje vlastníkom pôdy, ktorých pôdu prenajíma, že úhrada nájomného, za užívanie pôdy za rok 2015 vo forme naturálií sa uskutoční v dňoch 18.9.2015 (piatok), 19.9.2015 (sobota) a 25.9.2015 (piatok), 26.9.2015 (sobota) v čase 8.00 - 15.00 hod. Žiadame vás, aby ste si so sebou priniesli vrecia na obilie. Po týchto termínoch bude úhrada nájomného iba v peňažnej forme.
31.8.2015 bude Obecný úrad Lastomír z dôvodu dovolenky zatvorený.