Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Úspechy ZŠ

Aj naša škola zaslala vo februári 2015 práce našich žiakov na obvodné kolo súťaže Európa v škole. Motto 62. ročníka projektu bolo: Európa pomáha – pomáha Európa? Viaže sa k Európskemu roku rozvoja, ktorý vyhlásila pre rok 2015 Európska únia. Práce boli individuálne i skupinové, literárne v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch, výtvarne, resp. všetky druhy multimediálnych, vizuálnych a zvukových prác.

Úspechy našich žiakov:

Kategórie:

Multimediálne práce v slovenskom jazyku - skupinové práce/I. veková kategória (6 – 9 rokov):

1. miestoSebastián Ihnát – 9.r., Sabína Papcunová – 6.r., Jessica Mizerová – 7.r., Petra Babinčáková – 6.r., Paula Bliščáková – 8.r., Jaroslav Pulko – 9.r., Fabio Holub – 8.r., Barbora Rosolová – 9.r., Miroslava Goroľová – 9.r., Vlasta Čigášová – 8.r.

Názov práce: Chráňme ich!

Práca získala ocenenie aj na celoslovenskom kole!

Vyhodnotenie 62 ročníka súťaže TU

Víťazi v multimediálnej tvorbe TU

Umelecké práce / I. veková kategória (6 – 9 rokov):

3. miesto – Barbora Rosolová

Názov práce: Neubližujme si!

 Písomné práce v slovenskom jazyku /I. veková kategória (6 – 9 rokov):

3. miesto - Barbora Rosolová 

Názov práce: Krátka rozprávka o Roháčovi obyčajnom a  Jasoňovi červenookom.

 

- 16.3.2015 sa na III.ZŠ v Michalovciach  uskutočnilo okresné kolo 36.ročníka PYTAGORIÁDY. V kategórii P3 nás reprezentovala Barbora Rosolová, ktorá sa umiestnila na 3.mieste.

- Recitačná súťaž v Drahňove priniesla našim žiakom ďalšie úspechy. Na 3.mieste v I.kategórii sa umiestnil Tomáš Goroľ (1.ročník) a v II.kategórii získal 1.miesto Jozef Daduč (4.ročník). Za umelecký prednes získala diplom Natália Kančiová (4.ročník). V recitácii našu školu reprezentovala aj Barbora Rosolová (Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín), ktorá získala diplom za vhodný výber textu v súťaži Hviezdoslavov Kubín.

- 12.5.2015 sa na III. ZŠ v Michalovciach uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2015. V I.kategórii nás reprezentoval Daniel Daduč, ktorý sa umiestnil na 3.mieste.

- Ďalší úspech! 14.5.2015 sa v ZOS MI konala súťaž v rétorike Štúrov Zvolen. Barbora Rosolová sa umiestnila v konkurencii 16 súťažiacich v I. kategórii (4. - 6. ročník)  na 3.mieste.

 

Zoznam aktualít

Životné jubileum
Súťaž vo varení guľáša
Prijatie žiakov starostom
MDD 2015
Úspechy ZŠ
Deň matiek 2015
Pietny akt kladenia vencov
Jednota dôchodcov
Jarné upratovanie v obci
Mariášový turnaj 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 [>]