Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Archív zmlúv
Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poskytnúť reklamu,prezentácia na webovej stránke www.profesionalnyregister.sk Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
240.00 €
Predaj a kúpa mlieka a mliečnych výrobkov Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Tatranská mliekáreň a.s.
0.00 €
poskytnutie fin.podpory pre školu z prostr. Európskeho soc.fondu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
Zber,preprava a zhodnoten ie odpadov-jedlé oleje a tuky Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
18.00 €
Záväzok poskytovateľa priebežne poskytovať nadobúdateľovi najnovšie aktualizácie aplikačných počítačových programov Odb.: Obec Lastomír
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
115.00 €
Zaväzok poskytovateľa najnovšiu verziu IR ÚPVS Registratúra Odb.: Obec Lastomír
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
588.00 €
Zmeny k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/MO29 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
191416.09 €
Prevod majetku v rámci projektu MIKADO-vybavenie kompostoviska,krovinorez Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Košický samosprávny kraj
80.00 €
Zmena cien za odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
2.10 €
Kúpa nehnuteľnosti,pozemok,stavba predajňa súp.č.307 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: COOP Jednota Michalovce,spotrebné družstvo
40000.00 €
Zriadenie úverovéhoúčtu na čerpanie a splácanie istiny Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Poskytnutie úveru bankou klientovi Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
40000.00 €
Projekt: vybavenie zrekonštruv.priestorov klubu dôchodcov-centrum voľného času Odb.: Nadácia Spp
Dod.: Obec Lastomír
4000.00 €
Finannčný príspevok na projekt" rekonštrukcia centra voľného času". Odb.: Nadácia EPH
Dod.: Obec Lastomír
2500.00 €
Budúce zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostik p.č.13/2 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Patrik Ondejka
0.00 €
Dohodnutý rozsah prác na klube dôchodcov sa rozširuje o stavebné práce pri kanalizácií a montážb zdrav.,keram.dlažby a obkladov, omietka vnút.stien Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Jozef Chorcholič rekon.a stav.práce,rev.a montáž plyn.zar.
6270.69 €
Zhotovenie stavby-Zavlažovací systém pre futbalové ihrisko Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZAVLAHY s.r.o.
13405.20 €
Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Lastomír
Dod.: GLIESE TRADE,s.r.o.
4524.00 €
Budúce zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing.Miroslav Kočan,Mgr.Ľudmila Kočanová
0.00 €
Poskytnutie fin.prostr.na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ Michalovce Krymská
74.40 €
Budúce zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ján Semko, Lenka Semková
0.00 €
Predmetom výpôžičky je nehnuteľnosť vo vlastníctve požičiavateľa Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Obecný futbalový klub Lastomír
0.00 €
stavebné úpravy obecného úradu a kultúrneho domu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: NOVICOM s.r.o.
177599.74 €
Výstavba zavlažovacieho systému v areáli futbalového štadiona Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovenský futbalový zväz
10000.00 €
Poskytnutie fin.dotácie OFK Lastomír Odb.: Obecný futbalový klub Lastomír
Dod.: Obec Lastomír
15000.00 €
Poskytnutie fin.prostr.na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ Michalovce Okružná
148.80 €
Odplata za dielo a služby GDPR Odb.: Obec Lastomír
Dod.: PP PROTECT s.r.o
39.60 €
Stavebné práce" Oprava interiéru klubu dôchodcov-centrum voľného času" Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Jozef Chorcholič rekon.a stav.práce,rev.a montáž plyn.zar.
20659.09 €
Obstaranie zariadenia pre kuchyňu materskej školy Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Elektroservis VV, s.r.o.
15246.00 €
Poskytovať nadobúdateľovi najnovšie aktualizácie programov Odb.: Obec Lastomír
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
120.00 €
Zber a odvoz kuchynského odpadu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
28.00 €
Stavebné práce a dodávka workoutového ihriska Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Veríme v Zábavu, s.r.o.
10704.00 €
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre MRK v obci Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Dankaninová Drahoslava
4992.00 €
Poskytnutie fin.prostr. na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ Michalovce
186.00 €
Poskytnutie fin.prostr. na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ Michalovce Krymská
49.60 €
Predaj a kúpa mliečnych výrobkov v rámci programu projektu"Školský program!. Odb.: Obec Lastomír
Dod.: RAJO a.s.
0.00 €
Zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Kristína Kučmašová
0.00 €
Dováka a montáž prvkov detského ihriska Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Veríme v Zábavu, s.r.o.
10424.00 €
Je zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Drahoslava Kováčová
0.00 €
Poskytnutie fin.prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania žiaka Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ Michalovce Okružná
99.20 €
Poskytnutie fin.prostr.na podporu záujmového vzdelávania žiakov Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ T.J. Moussona
62.00 €
Zverejnenie inzercie Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Mediatel spol. s.r.o.
60.00 €
Budúce zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Kristína Kučmašová
0.00 €
Výstavba detských ihrísk Odb.: Úrad vlády Slovenskej republiky
Dod.: Obec Lastomír
8400.00 €
Nákup zariadenia na detské ihrisko Odb.: AGROSPOL s.r.o.
Dod.: Obec Lastomír
350.00 €
Vypracovanie Plánu obnovy pre prevádzkovaný infraštrukturálny majetok vlastníka Odb.: Obec Lastomír
Dod.: VVS, a.s. KE
0.00 €
Výroba a montáž dreveného prístrešku na dome smútku Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Jaroslav Lecký ATYP S
5510.00 €
Vypracovanie projektu Výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre MRk v obci Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Dankaninová Drahoslava
4992.00 €
Stavebné práce a dodávka fitness zariadení na vybudovanie fitness zony v obci Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Veríme v Zábavu, s.r.o.
6372.00 €
Služby v rozsahu projektový manažer-externé riadenie kod výzvy-OPKZ-PO4-SC431-2017-19 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: GSIC,spol.s.r.o.
4880.50 €
Poskytovanie služby s názvom Periskop pre riaditeľov MŠ prostredníctvom online informačnéhom portálu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Periskop s.r.o.-člen Komenský Group
6.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Reformovanej kresťanskej cirkvi Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev Lastomír
1000.00 €
Záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi dôveryhodné služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: NBÚ
0.00 €
Dar -účel daru IX.ročník súťaže vo varení guľaša Odb.: AGROSPOL s.r.o.
Dod.: Obec Lastomír
100.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
33.00 €
Oprava fasády sociálneho zar. na futbalovom ihrisku Odb.: Obec Lastomír
Dod.: stanislav Mizer
3897.57 €
Oprava fasádnej omietky ZŠ Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: stanislav Mizer
5991.12 €
Oprava fasády sociálneho zariadenia na futbalovom ihrisku Odb.: Nadácia EPH
Dod.: Obec Lastomír
2500.00 €
finančná dotácia Odb.: ZŤP - ZO Lastomír
Dod.: Obec Lastomír
150.00 €
Externé služby-riadenie projektu " Výstavba Komunitného centra v obci Lastomír" Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Sunflower AMPL s.r.o.
6000.00 €
Finančný príspevok na projekt " Športom k zdraviu" za účelom : podpora a rozvoj telesnej kultúry Odb.: Nadácia Spp
Dod.: Obec Lastomír
6000.00 €
Dočasné užívanie pozemku Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Bibiana Trubiková
33.00 €
Záhrdné lavičky Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Mgr.Daniel Hulaj
800.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky Stavebné úpravy obecného úradu a kultúrneho domu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing. Karol Fábry
1200.00 €
Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy Odb.: Obec Lastomír
Dod.: IFOsoft v.o.s.
23.76 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania žiaka na školský rok 2018/2019 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ Michalovce Krymská
37.20 €
Poskytovanie verejnej telefónnej služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
15.00 €
Poskytovanie verejnej telefónnej služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
30.00 €
Poskytovanie verejnej telefónnej služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
15.00 €
Poskytovanie verejnej telefónnej služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
30.00 €
Poskytovanie verejnej telefónnej služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
14.00 €
Poskytovanie verejnej telefónnej služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
120.00 €
Poskytovanie verejnej telefónnej služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
48.00 €
Poskytovanie verejnej telefónnej služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
1.00 €
Poskytovanie verejnej telefónnej služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
1.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-verejnej telefonnej služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
1.00 €
Poskytovanie verejnej telefónnej služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
1.00 €
Likvidácia druhotných surovín Odb.: STAFER, s.r.o.
Dod.: Obec Lastomír
0.00 €
Predaávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu čerstvé mäso, mäsové výrobky, mlieko, mliečne výrobky, mrazené potraviny a ostatné potraviny Odb.: Obec Lastomír
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
0.00 €
Finannčná dotácia JD na spoločenské ,kultúrne a športové podujatia Odb.: Jednota dôchodcov Lastomír
Dod.: Obec Lastomír
250.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2018 Odb.: Obecný futbalový klub Lastomír
Dod.: Obec Lastomír
12000.00 €
Dodávka chleba a pečiva Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Pekáreň KELPEK s.r.o.
0.00 €
Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu Odb.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dod.: Obec Lastomír
210549.49 €
Zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu -ŠJ Odb.: Obec Lastomír
Dod.: CONTAX EKO, s.r.o
15.00 €
Predaj a kúpa tovaru-vianočné ozdoby-elektrické osvetlenie na verejné priestranstvo na vianočný stčrom Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Mgr.Daniel Hulaj
200.00 €
Finančná dotácia na opravu kostola Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lastomír
Dod.: Obec Lastomír
500.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania žiaka na školský rok 2018 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ Michalovce Krymská
62.00 €
Uverejenenie inzercie Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Mediatel spol. s.r.o.
60.00 €
Poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto umluve. Odb.: Obec Lastomír
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania žiaka na školský rok 2018/2019 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ Michalovce
186.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania žiaka na školský rok 2018/2019 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ T.J. Moussona
124.00 €
Spolufinancovanie investície rekonštrukcie strechy nehnuteľnosti na futbalovom ihrisku Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Obecný futbalový klub Lastomír
17700.00 €
Dotácia-projekt Zvýšenie energetickej účinnosti budovy - Klub dôchodcov Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Environmentálny fond
80000.00 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich do škôl a školských zariadení Odb.: Obec Lastomír
Dod.: M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
0.00 €
Rozšírenie priestorov obecného úradu - sklad depozitu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Marek Kičinka - M+K
15080.60 €
Obnova Pamätníka oslobodenia a Pamätnej tabule v obci Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
900.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt stavebné práce s názvom " Zlepšenie prístupu obyvateľov obce Lastomír k sociálnej infraštruktúre,prostredníctvom zriadenia komunitného cenmtra" Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing.Jozef Šuľak
1500.00 €
Názov projektu-Zlepšenie prístupu obyvateľov obce Lastomír k sociálnej infraštruktúre, prostredníctvom zriadenia komunitného centra Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
319037.55 €
Oprava šambrán okolo okeine a obklad vnútorných špaliet sadrokartón, postrek vonkajšej steny brizolitom Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Jozef Chorcholič rekon.a stav.práce,rev.a montáž plyn.zar.
748.91 €
Stavebné práce-MS Lastomír-Osadenie okien a oprava fasády Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Jozef Chorcholič rekon.a stav.práce,rev.a montáž plyn.zar.
10368.70 €
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Klub dôchodcov Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
126500.98 €
aktualizácie aplikačných počítačových programov Odb.: Obec Lastomír
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
Predmetom zmluvy je vytvorenie umeleckého výkonu, počas VIII.ročníka súťaže vo varení guľaša dňa 30.06.2018 v areály ZŠ Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Spevácka skupina Trio z Humenného
200.00 €
Predmetom zmluvy je vytvorenie umeleckého výkonu, počas VIII.ročníka súťaže vo varení guľaša dňa 30.06.2018 v areály ZŠ Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Spevácka skupina Soľanka z Mihaľovec
120.00 €
zriadenie účtu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
bezpečnostný projekt Odb.: Obec Lastomír
Dod.: PP PROTECT s.r.o
30.00 €
Finannčný príspevok na Rozšírenie priestorov obecného úradu o sklad depozitu. Odb.: Nadácia EPH
Dod.: Obec Lastomír
2500.00 €
Budúce zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Bc.Peter Vataha
0.00 €
Finančný príspevok na projekt " MŠ Lastomír". Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Nadácia SPP
8000.00 €
Budúce zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ján Bodnár
0.00 €
Finančná dotácia na rok 2018 Odb.: ZŤP - ZO Lastomír
Dod.: Obec Lastomír
150.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
502.07 €
Finančná dotácia na rok 2018 Odb.: Rímskokatolícka cirkev,farnosťnarodenia
Dod.: Obec Lastomír
500.00 €
Finančná dotácia na rok 2018 Odb.: Obecný futbalový klub Lastomír
Dod.: Obec Lastomír
12000.00 €
Kultúrne vystúpenie pri výročnej členskejn schôdzi JD Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Spevácka skupina Lučane
120.00 €
Finančná dotácia na rok 2018 Odb.: Jednota dôchodcov Lastomír
Dod.: Obec Lastomír
250.00 €
Zneškodnenie biologicky rozložiteľný odpad Odb.: Obec Lastomír
Dod.: CONTAX EKO, s.r.o
15.00 €
Poskytovať komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Lungo Mare , s.r.o
1800.00 €
Predmetom zmluvy je dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy Odb.: Obec Lastomír
Dod.: IFOsoft v.o.s.
33.00 €
Predmetom zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok,práv a povinnosti medzi poskytovateľom a príjimateľom na realizáciu aktivít projektu ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.názov projektu-Romske hliadky Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
95765.13 €
Zabezpečovať vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Mgr. Peter Vaľo
150.00 €
Poskytnutie fin.prostr. na podporu záujmového vzdelávania vo výške 62,00 € na jedného žiaka na školský rok 2017/2018 rok 2017 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ Michalovce
248.00 €
Poskytnutie fin.prostr. na podporu záujmového vzdelávania vo výške 62,00 € na jedného žiaka na rok 2017 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ Michalovce Krymská
49.60 €
Dohoda strán na aktivácií účastníckeho programu,resp.zmene účastníckeho programu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Orange Slovensko, a.s. BA
0.00 €
Poskytnutie fin.prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania vo výške 62,00 € na jedného žiaka na školský rok 2017/2018 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ T.J. Moussona
62.00 €
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania aktivít projektu Výstavba komunitného centra v obci Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
1740.00 €
Poskytovať odborné poradenské konzultačné služby na uskutočnenie stavebných prác v rámci predloženia žiadosti o nenávratný fin.príspevok kod výzvy OPKZP-P-SC431-2017-19 v rámci projektu-Stavebné úpravy OcU a kultúrneho domuO Odb.: Obec Lastomír
Dod.: AKCEPTA s.r.o.
3000.00 €
rekonštrukcia sociálnych zariadení v športovom areáli Odb.: Obec Lastomír
Dod.: František Venceľ - Stolárstvo
15633.88 €
ročné nájomné za ornú pôdu a trvale trávnaté porasty Odb.: Agrospol,spol.s.r.o. Michalovce
Dod.: Obec Lastomír
5.20 €
Energetický audit budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: MAX ENERGY-Ing. Bežovský Marek,PhD.
960.00 €
Tepelnotechnický posudok budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: MAX ENERGY-Ing. Bežovský Marek,PhD.
260.00 €
Oprava kuchyne ŠJ pri MŠ Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Jozef Chorcholič rekon.a stav.práce,rev.a montáž plyn.zar.
3604.32 €
Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok kod výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2-Modernizácia a rekonštrukcia komunitného centra Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Sunflower AMPL s.r.o.
2000.00 €
Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok kod výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2-Modernizácia a rekonštrukcia komunitného centra Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Sunflower AMPL s.r.o.
2000.00 €
Finančný príspevok na opravu strechy soc. zariadenia OFK -Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Nadácia SPP
1000.00 €
Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok na realizáciu proj.v rámci výzvy, kód výzvy . OPLZ-PO5-2017-1 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Sunflower AMPL s.r.o.
2000.00 €
Balík služieb Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
Balík služieb Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
Balík služieb Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
Vytvorenie folklórneho výkonu, folklórnej skupiny na podujatí deň matiek Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Folklórna skupina Hatalovčan
200.00 €
Finančná dotácia na rok 2017 Odb.: Rímskokatolícka cirkev,farnosťnarodenia
Dod.: Obec Lastomír
500.00 €
Budúce zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing. Ivan Kizivat
0.00 €
Záväzok PDS pripojiť žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie ZŤP na rok 2017 Odb.: ZŤP - ZO Lastomír
Dod.: Obec Lastomír
150.00 €
Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností obcí Šamudovce, Krasnovce a Lastomír v súvislosti so zmenou územia týchto obcí Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Obec Šamudovce
0.00 €
Poskytnutie dotácie OFK na rok 2017 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Obecný futbalový klub Lastomír
12000.00 €
Budúce zriadenie vecného bremena k nehnuteľností Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Šteffan Sabo
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ Michalovce Krymská
37.20 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ Michalovce
111.60 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZŠ T.J. Moussona
37.20 €
Oprava Pravoslávneho chrámu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Pravoslávna cirkevná obec Lastomír
1000.00 €
Výroba a dodanie stolov do kultúrneho domu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: František Venceľ-stolárstvo
3580.00 €
Finančná dotácia Jednota dôchodcov Lastomír Odb.: Jednota dôchodcov Lastomír
Dod.: Obec Lastomír
250.00 €
Odber a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: CONTAX EKO, s.r.o
15.00 €
Nájomné za prenajaté poľnohospodárske pozemky Odb.: Milan Vaľo ml.
Dod.: Obec Lastomír
100.00 €
Osvetlenie cintorína Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ENERGOCOM Plus s.r.o
4692.00 €
Budúce zriadenie vecného bremena k nehnuteľností-prípojky Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing.Erik Andrejčin
0.00 €
Zmena Zmluvy o združenej dodávke plynu a to voľbou produktu PROFIT za nižšie uvedených podmienok Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Environmentálny fond
44400.00 €
Finančná dotácia poskytnutá na elektroinštaláciu a nové svietdlá v reformovanom kresťanskom kostole , ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev Lastomír
1000.00 €
Dodávka a montáž osvetlenia a kabeláže v priestoroch cintorína Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ENERGOCOM Plus s.r.o
5270.40 €
Rekonštrukcia a modernizácia a oprava miestneho rozhlasu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Deli Ing. Jaroslav Ďurovčík
20353.44 €
Zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti par.č.405/2 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Martin Mazúr
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na žiaka na rok 2016 Odb.: Mesto Michalovce
Dod.: Obec Lastomír
148.80 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
46736.86 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
61971.80 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Mesto Michalovce - SOU
62.00 €
Programové vybavenie Odb.: Obec Lastomír
Dod.: IFOsoft v.o.s.
66.00 €
Finančný príspevok na projekt Oprava strechy soc. zar. OFK Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Nadácia SPP
1000.00 €
Dohoda o právach a povinnostiach .elektronické zasielanie dokumentov,elektronické služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Dovera a.s.
0.00 €
Prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberukomunálnych odpadov Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ENVI-PAK a.s.
0.00 €
Prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberukomunálnych odpadov Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ENVI-PAK a.s.
0.00 €
odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu za rok 2016 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovgram
0.00 €
dotácia na rok 2016 Odb.: ZŤP - ZO Lastomír
Dod.: Obec Lastomír
150.00 €
Dodávka gumoasfaltu-multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Maro s.r.o
12177.52 €
multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Maro s.r.o
0.00 €
predlženie termínu použitia a vyúčtovania dotácie 31.05.2016 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
33986.00 €
konzultačné a poradenské služby s vypracovaním žiadosti rekonštrukcia telocvične Odb.: Obec Lastomír
Dod.: STUDNICA, n.o.
700.00 €
prevádzka, modernizácia a údržba VO Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ENERGOCOM Plus s.r.o
0.00 €
vecné bremeno v prospech oprávneného Odb.: Východoslovenská distribučná a.s.
Dod.: Obec Lastomír
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Východoslovenská distribučná a.s.
Dod.: Obec Lastomír
350.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie JD Odb.: Jednota dôchodcov Lastomír
Dod.: Obec Lastomír
250.00 €
poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obecný futbalový klub Lastomír
Dod.: Obec Lastomír
12000.00 €
konzultačné a pordenské služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: STUDNICA, n.o.
990.00 €
Zývšenie energetickej efektívnosti budovy OcÚ Odb.: Obec Lastomír
Dod.: STUDNICA, n.o.
0.00 €
odchýt zabehnutých a túlavých zvierat Odb.: Obec Lastomír
Dod.: FA-HUNTER-Igor Tomko
464.00 €
Vývoz odpadu ŠJ Odb.: Obec Lastomír
Dod.: CONTAX EKO, s.r.o
15.60 €
Cena za ulož.stav.odpadu na zbernom dvore Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
0.00 €
Separovaný zber v obci Lastomír I. etapa " Zber a úprava bioodpadu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Environmentálny fond
122133.23 €
Lastomír viacúčelové ihrisko 33x18 m Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Maro s.r.o
35775.10 €
Poskytnutie fin.prostriedkov na CVČ Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Mesto Michalovce - SOU
200.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing. Martin Šepeľák, auditor SKAU
650.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Environmentálny fond
33801.00 €
Dotácia na realizáciu výstavby multifunkčného ihriska Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
33986.00 €
Separovaný zber v obci Lastomír I. etapa " Zber a úprava bioodpadu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Environmentálny fond
122133.23 €
Stavebné práce: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: SLOW-MAD Piešťany, s.r.o.
35580.00 €
Rozšírenie infraštrukturálneho majetku Odb.: Obec Lastomír
Dod.: VVS, a.s. KE
0.00 €
Zmena termínu realizácie viacúčelového ihriska Odb.: Obec Lastomír
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
15640.40 €
Prevencia kriminality v obci Lastomír II. etapa Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
9400.00 €
predaj kanalizácie za Laborcom Odb.: VVS a.s.
Dod.: Obec Lastomír
1.00 €
prenájom časti KD Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Kromka , n.o.
1.00 €
finančný príspevok - výmena bočných dverí v KD Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Nadácia SPP
1000.00 €
školské ovocie Odb.: Obec Lastomír
Dod.: PeDe Trade spol. s.r.o.
11.84 €
nákup tovaru na podporu separovaného zberu v obci Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: BISO Schrattenecker s.r.o
0.00 €
nákup technológie Odb.: Obec Lastomír
Dod.: BISO Schrattenecker s.r.o
71281.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia soci.zariadení a spoj. chodby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOSTAV
15217.06 €
právna pomoc Odb.: Obec Lastomír
Dod.: JUDR. Mikuláš Pavlík
240.00 €
Vedenie účtu v banke Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Zriadenie stavby Lastomír: viacúčelové ihrisko Odb.: Obec Lastomír
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
34267.60 €
Priebežné dodávanie kancelárskych potrieb Odb.: Obec Lastomír
Dod.: MIPA- Ing. Paulina Ľudovít
0.00 €
Finačný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu soc.zar. a chodby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Nadácia SPP
2400.00 €
Sponzorský dar - školské ovocie 03/2015 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: PeDe Trade spol. s.r.o.
21.43 €
služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Centrálny Vestník organizácií s.r.o.
240.00 €
Servis záhrdnej techniky a elektrického náradia Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing. Štefan Šesták - LONATER
0.00 €
Odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - ŠJ Odb.: Obec Lastomír
Dod.: CONTAX EKO, s.r.o
6.00 €
Poskyt nutá dotácia Odb.: Obecný futbalový klub Lastomír
Dod.: Obec Lastomír
12000.00 €
činnosť v oblasti ÚPSP Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Mesto Michalovce - SOU
0.00 €
peňažný dar na úhradu dodávok ovocia v rámci programu Školské ovocie za 02/2015 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: PeDe Trade spol. s.r.o.
16.92 €
Dodávka programového vybavenia Odb.: Obec Lastomír
Dod.: IFOsoft v.o.s.
79.20 €
Balík služieb Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
Balík služieb Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
Balík služieb Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
Balík služieb Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
Balík služieb Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
Produkt PARTNER Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Výchoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
0.00 €
peňažný dar na úhradu dodávok ovocia v rámci programu Školské ovocie za 01/2015 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: PeDe Trade spol. s.r.o.
9.78 €
Výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Peter Vaľo
45.00 €
Sponzorský dar v rámci programu školské ovocie Odb.: Obec Lastomír
Dod.: PeDe Trade spol. s.r.o.
22.56 €
Prevencia kriminality v obci Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
13000.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení a chodby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Jozef Chorcholič rekon.a stav.práce,rev.a montáž plyn.zar.
16047.37 €
Dodávanie kancelárskej techniky, servis a spotrebný materiál pre tlačiarne Odb.: Obec Lastomír
Dod.: MICOMP spol. s r.o.
0.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Lastomír
Dod.: PeDe Trade spol. s.r.o.
30.08 €
audit riadnej účtovnej závierky Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing. Martin Šepeľák, auditor SKAU
0.00 €
Peňažný dar Odb.: Obec Lastomír
Dod.: PeDe Trade spol. s.r.o.
6.08 €
Uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorou predávajúci prevedie svoje vlastníckej právo k odčleneniu pozemku na kupujúceho v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podieluo Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
350.00 €
Bezplatné užívanie : Autobus dialkový značky KAROSA Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Obecný futbalový klub Lastomír
0.00 €
Rekonštrukcia strechy MŠ Odb.: Obec Lastomír
Dod.: KSK Trading,spol.s.r.o.
249.80 €
Rekonštrukcia strechy MŠ Odb.: Obec Lastomír
Dod.: KSK Trading,spol.s.r.o.
14140.41 €
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní zákaziek Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Lungo Mare s.r.o.
1800.00 €
Zaplatenie splatného dlhu a odpustení jeho časti Odb.: Obec Lastomír
Dod.: GORE, družstvo
134000.00 €
Projekt pe ohlásenie stavebných úprav OcÚ a KD Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing.arch.Mariana Bugálová
2500.00 €
dotácia z EF Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Environmentálny fond
34065.00 €
Finančný príspevok na rekonštrukciu obecnej knižnice Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Nafta a.s.
1000.00 €
Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: SCORP TRADE s.r.o
35821.02 €
Zmluva - dotácia z EF Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
telefónne služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Orange Slovensko, a.s. BA
0.00 €
telefónne služby Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Orange Slovensko, a.s. BA
0.00 €
Aktualizácia programov Odb.: Obec Lastomír
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
222.00 €
Splácanie úveru,inkaso a započítanie Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Úver Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
134000.00 €
Vedenie bežného účtu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Kultúrne vystúpenie Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Folklórna skupina Hatalovčan
50.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Obecný futbalový klub Lastomír
12000.00 €
Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome smútku v obci Lastomír Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Rubikon M&L s.r.o.
100.00 €
Bezodplatný prevod Didaktickej techniky Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ústav informácií a prognoz školstva
5166.38 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing. Martin Šepeľák, auditor SKAU
650.00 €
Povinnosť prevádzkovateľa požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Odb.: Obec Lastomír
Dod.: VVS, a.s. KE
0.00 €
Bezodplatne prevedenie hnut.vecí-knihy,notebok,dataprojektor Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Štátny pedagogický ústav
394.66 €
Obstarávateľská činnosť SÚP obce Lastomír, Sliepkovce,Šamudovce, Krásnovce Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
1000.00 €
Spolupráca na SÚP obce-spolufinancovanie Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Obec Šamudovce
754.30 €
Spolupráca na SÚP obce-spolufinancovanie Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Obec Sliepkovce
932.95 €
Spolupráca na SÚP obce-spolufinancovanie Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Obec Krasnovce
813.85 €
Poskytnutie dotácie na spracovanie návrhu územného plánnu obce Odb.: Obec Lastomír
Dod.: SR.Min.dopravy,výstavby a reg.rozvoja SR
6930.00 €
Finančný príspevok na Rekonštrukciu obecnej knižnice Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Nadácia SPP
1000.00 €
Vysporiadanie práva výkonných umelcov Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovgram
33.50 €
Poskytnutie služieb-mobil Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
60.00 €
Nájom nebyt.priest., areál školy, záhrada Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev Lastomír
0.00 €
Rekonštrukcia fasády ZŠ Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOSTAV
7004.80 €
Lastomír: Základná škola-rekonštrukcia fasády Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOSTAV
20146.63 €
Poskytnutie fin.prostr.na podporu záujmov. vzdelávania na rok 2013 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Mesto Michalovce - SOU
270.00 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing. Ján Vlček - TOPSET
0.00 €
Prenájom chlad. zar.a priestorov domu smútku Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Rubikon M&L s.r.o.
100.00 €
Výkon čin.technika protipož.ochrany Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Peter Vaľo
1000.00 €
Dar- počítač s príslušenstvom Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Nafta a.s.
0.00 €
Overenie / audit/ riadnej účtovnej závierky Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ing. Martin Šepeľák, auditor SKAU
650.00 €
Finančný príspevok Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Nadácia SPP
800.00 €
Počítačový program KATASTER Odb.: Obec Lastomír
Dod.: DM-SERVIS, Danka Tkáčová
250.00 €
Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci medzi obcou Lastomír a VVS, a.s. Odb.: Obec Lastomír
Dod.: VVS, a.s. KE
5228.05 €
Spolufinancovanie ÚP Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Obec Sliepkovce
700.00 €
Poskytnutie podpory z EF formou dotácie Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Environmentálny fond
44682.00 €
Vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Lastomír
Dod.: webex media, s.r.o.
172.00 €
Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
BlackBerry Curve 9360 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
Nokia E52 INCL HOLDER Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €
HTC Desire S Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovak Telekom, a.s. BA
0.00 €