Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Archív zmlúv
Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 300)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
KŽP-PO4-SC43-2017-9/MO29 Dodatok č. 2 K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
ZM_SEP-IMRK2-2020-003951 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
147996.16 €
Žiadosť o zmeny/výpoveď zmluvy o poskytovní elektronického bankovníctva Zmena denného limitu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
Zmlvua o grantovom účte - výstvba a rekonštrukcia chodníkov Zmluva o grantovom účte - výstavba a rekošntrukcia chodníkov Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
zmluva o výpožičke zmluva o výpožičke mobilných hlasových a dátových služieb Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zmluva o reklame Poskytnúť reklamu,prezentácia na webovej stránke www.profesionalnyregister.sk Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
240 €
55885/2020 Predaj a kúpa mlieka a mliečnych výrobkov Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Tatranská mliekáreň a.s.
0 €
Zmluva č. 202_MPC_NP_PoP2_ZŠ_545 poskytnutie fin.podpory pre školu z prostr. Európskeho soc.fondu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0 €
ZD2020/KE4020 Zber,preprava a zhodnoten ie odpadov-jedlé oleje a tuky Odb.: Obec Lastomír
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
18 €
tz2020-07-07ez3 Záväzok poskytovateľa priebežne poskytovať nadobúdateľovi najnovšie aktualizácie aplikačných počítačových programov Odb.: Obec Lastomír
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
115 €
tz2020-07-07ez2 Zaväzok poskytovateľa najnovšiu verziu IR ÚPVS Registratúra Odb.: Obec Lastomír
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
588 €
Zmluva o dielo č.5/2020 Výroba,dodávka a montáž vitrín,komody a stola Odb.: Obec Lastomír
Dod.: DOOR WOOD, s.r.o.
4791.6 €
Dodatok č.1 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/MO29 Zmeny k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/MO29 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
191416.09 €
10/2020/KZ Prevod majetku v rámci projektu MIKADO-vybavenie kompostoviska,krovinorez Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Košický samosprávny kraj
80 €
Dodatok č.4 k zmluve o vývoze odpadu č.1/2003 Zmena cien za odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
2.1 €
Kúpna zmluva Kúpa nehnuteľnosti,pozemok,stavba predajňa súp.č.307 Odb.: Obec Lastomír
Dod.: COOP Jednota Michalovce,spotrebné družstvo
40000 €
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál Zriadenie úverovéhoúčtu na čerpanie a splácanie istiny Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0 €
Zmluva o uvere č.22/012/20 Poskytnutie úveru bankou klientovi Odb.: Obec Lastomír
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
40000 €
16/2020 Projekt: vybavenie zrekonštruv.priestorov klubu dôchodcov-centrum voľného času Odb.: Nadácia Spp
Dod.: Obec Lastomír
4000 €
2020/NAF015 Finannčný príspevok na projekt" rekonštrukcia centra voľného času". Odb.: Nadácia EPH
Dod.: Obec Lastomír
2500 €